USA kan ride stormen af

Danske Bank vurderer, at realkreditkrisen er alvorlig, men næppe så alvorlig, at den amerikanske økonomi ender i en regulær recession.

Kreditkrisen er med til at trække den globale vækst ned, og særligt USA har udsigt til at balancere på kanten af en egentlig økonomisk recession i de kommende kvartaler.

Den globale vækst bliver dog holdt oppe af fortsat imponerende vækst i Asien, og selv om Europa rammes, så venter Danske Bank ikke, at der bliver tale om en recessionslignende tilstand. Det skriver banken i publikationen Globale Udsigter.

- Men det kan blive tæt på i første halvår 2008. Det, der hjælper til at holde USA oppe, er en lempeligere pengepolitik, hvor vi venter, at den amerikanske centralbank sænker renten 0,25 pct.point i december og igen to gange i første halvår 2008. Samtidig er den svage dollar godt for den amerikanske eksport, der ventes at stige pænt næste år. Endelig er der fortsat udsigt til en ganske flot indkomstvækst i amerikansk økonomi, og derfor kan økonomien nøjes med en halvhård landing, vurderer banken.

Danmark vil også blive ramt af udsigten til svagere global vækst, men hovedudfordringen for dansk økonomi er snarere manglen på kapacitet end manglen på global vækst, og det er derfor ikke oplagt, at effekten bliver dramatisk.

- Samlet set er der udsigt til nogle år med lavere global vækst, hvilket naturligvis også rammer Danmark, og det er endda under forudsætning af, at den finansielle krise ikke giver anledning til en mere permanent effekt på bankernes udlånsvilje. Kommer der en markant og længerevarende effekt på bankernes udlånsvilje, så kan krisen stige i omfang, men der er grundlæggende ingen grund til, at dømme den globale økonomi død på nuværende tidspunkt, og dermed er udsigterne for Danmark måske heller ikke så ringe endda, skønner Danske Bank.

RB-Børsen