Studerende savner iværksætterfag

Iværksætteri. Trods stigende aktivitet på området har landets universiteter stadig alt for få fag og kurser om iværksætteri til at opfylde de studerendes voksende behov.

En udbredt mangel på iværksætterrelevante fag på landets universiteter hæmmer iværksætteraktiviteten i Danmark. Vi har færre og mindre kompetente iværksættere end vi kunne have, hvis uddannelsessystemet tilbød mere og bedre undervisning i det at starte egen virksomhed.
To nye undersøgelser dokumenterer nu, at universiteterne trods stigende aktivitet på området stadig har alt for få fag og kurser om iværksætteri til at opfylde de studerendes stigende behov.
Videnskabsministeriets nye Iværksætterbarometer viser således blandt andet, at hver tredje universitetsstuderende vurderer, at der slet ikke findes iværksætterrelevante fag på deres uddannelsesinstitution.

Iværksætteri på lavt nivauSamtidig dokumenterer en ny rapport fra kompetencecenteret Øresund Entrepreneurship Academy (ØEA), at der mangler fokus på iværksætteri hos de 14 danske og svenske universiteter i Øresundsregionen. Fagene er for få og befinder sig ofte på et lavt akademisk niveau.

- De studerende efterspørger i høj grad fag og kurser om iværksætteri, men universiteterne har svært ved at opfylde behovet. Konsekvensen er, at vi får færre iværksættere, og dem, vi får, er ikke alle klædt godt nok på rent fagligt, siger Christian Vintergaard, projektleder for ØEA, der har én mio. kr. klar i en støttepulje til universiteter, som vil udvikle nye iværksætterfag.

Problemerne med de for ringe udbud af iværksætterrelevante fag og kurser bunder ifølge Christian Vintergaard i, at universiteterne traditionelt har fokuseret på at uddanne folk til at passe eksisterende jobs frem for at skabe nye.

Gammeldags holdningDerfor skal universiteterne igennem en omstilling for at kunne leve op til kravene fra såvel studerende som regeringen, der har en klar ambition om at få mere iværksætteri ind i uddannelsessystemet. Flere steder besværliggøres den omstilling dog af en gammeldags holdning om, at iværksætteri er for praktisk orienteret til at passe ind som fag på et universitet.
- Der er en vis konservatisme omkring det her, som det tager tid at få gjort op med. Undervisning i iværksætteri og innovation forudsætter en del praktisk øvelse, og universiteternes udfordring er at få lagt et tilstrækkeligt akademisk niveau ind samtidig, forklarer professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA.
Han understreger, at der er grøde i tingene rundt omkring, og at udbuddet af fag og kurser indenfor iværksætteri er støt stigende.
- Der er mange flere af disse tilbud i dag end for bare få år siden. Vi er muligvis ikke så langt som de bedste lande, men vi er på rette vej, konstaterer Torben Bager, som håber på, at alle landets universiteter på et tidspunkt som minimum vil kunne tilbyde basal undervisning i iværksætteri og innovation til alle studerende uanset studieretning.