Støtte til Udkantsdanmark svækker velstanden

Milliarder af kroner flyttes hvert år fra rige til fattige kommuner i Danmark. Det sker for at skabe lige muligheder alle steder i landet, men omfordelingen er til skade for velstanden og væksten, fastslår de økonomiske vismænd.

Flytningen af milliarder af kroner fra de rige til de fattige kommuner gavner ikke de svage områder, men skader derimod velstanden i samfundet, fremgår det af de økonomiske vismænds analyse af yderområderne. Foto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere

Danmarks velstand svækkes på afgørende vis af den omfattende økonomiske støtte, som finder sted til de danske yderområder, der blandt andet består af Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Holstebro, Langeland, Lolland, Læsø, Samsø, Skive, Slagelse, Ærø og 23 andre danske kommuner, som tilsammen har 1,5 millioner indbyggere. Støtten fastholder nemlig mange inden for geografiske og faglige områder, der er i tilbagegang og både har en lav produktivitet og lave lønninger.

Det ville være økonomisk bedre at koncentrere den økonomiske aktivitet i områder med mange virksomheder og stor befolkningstæthed, så der komme et mere velfungerende arbejdsmarked og større dynamik.

Det fremhæver de økonomiske vismænd i en ny analyse af de danske yderområder, der er defineret som en kommune, hvor der er mere end en halv times kørsel til centrum af en by med over 45.000 indbyggere. Der findes 35 af den slags kommuner herhjemme, og her er de typiske indkomster hele otte procent lavere end i større byer, selv når der tages højde for forskelle i køn, erhvervserfaring, uddannelse med videre. Tages der ikke højde disse forskelle, er folks indkomster 12 procent lavere end i de større byer.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Overvismand

»Øget støtte til yderområderne, der fastholder befolkning og aktivitet i disse områder, vil med stor sandsynlighed indebære lavere produktivitet og dermed lavere velstand i samfundet som helhed«


Overvismand og professor ved Københavns Universitet Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger, at yderområderne har været i tilbagegang gennem flere år, og at der er et politisk ønske om at bremse den udvikling.

»Men øget støtte til yderområderne, der fastholder befolkning og aktivitet i disse områder, vil med stor sandsynlighed indebære lavere produktivitet og dermed lavere velstand i samfundet som helhed. Denne omkostning må vejes op mod den værdi, der måtte være ved at fastholde en del af befolkningen og den økonomiske aktivitet i yderområderne,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Der kan også være en række gode grunde til at støtte yderområder økonomisk, peger vismændene på i deres analyse. Eksempelvis får børn samme muligheder for at få et godt liv uanset hvor i landet, de vokser op.

Skader væksten

Ved at støtte yderområder skabes der også mere lighed og færre økonomiske forskelle herhjemme. Men her peger vismændene på, at det er bedre med tiltag, der retter sig direkte mod den personlige indkomstfordeling, hvis man vil fremme ligheden. Så er den direkte vej frem højere marginalskatter på store indkomster eller højere overførselsindkomster, som især går til pensionister, ledige og andre uden for arbejdsmarkedet, der er særligt mange af i yderområderne.

Forskningschef Henrik Christoffersen fra den liberale tænketank CEPOS, der gennem mange år har beskæftiget sig med kommunal udligning, er enig med vismændene.

»Man kan ikke skabe økonomisk udvikling med kommunal udligning. Det er et eksempel på, at økonomisk omfordeling ikke nødvendigvis giver højere økonomisk vækst. De to ting kan godt være i konflikt med hinanden,« siger Henrik Christofersen.

Han tilføjer, at det kunne være dejligt, hvis omfordeling også gav økonomisk vækst.

»Men det er tilsyneladende en vanskelig ting at acceptere rent politisk, at det ikke er tilfældet. Derfor er det godt, at vismændene tager fat,« siger Henrik Christoffersen.

Yderområder har også kvaliteter

Kaare Dybvad har skrevet bogen »Udkants­myten«, er projektchef i Væksthus Sjælland og kandidat til Folketinget for Socialdemokraterne. Han kalder de nye analyser fra vismandsrapporten for »interessante«.

»Men yderområderne har andre kvaliteter, der overses. Eksempelvis er yderkommunerne nogle af de bedste til at få unge i uddannelse, og de er også bedre til at integrere flygtninge. Vores eksportvirksomheder ligger i høj grad i Kalundborg, Sønderborg og Kerteminde. Det er kommuner, som bliver betegnet som yderkommuner,« siger Kaare Dybvad.

Han peger også på, at forskellen mellem Vestjylland og København er enorm, når man ser på, hvor mange som får en uddannelse.

»Vi taler om hundreder af milliarder af kroner i tabt indkomst, fordi langt færre får en ungdomsuddannelse i de store byer. Vi har ikke brug for så mange ufaglærte,« siger Kaare Dybvad, der fremhæver, at det er lidt af et paradoks, at der bor rigtigt mange akademikere i eksempelvis København og på Frederiksberg, men at det samtidig er de kommuner, som klarer sig dårligt på uddannelsesfronten.

Yderområder er kendetegnet ved, at befolkningen har lavere indkomster og et lavere uddannelsesniveau, samt at der er relativt færre unge og relativt flere ældre. Der er også flere i den arbejdsdygtige alder, der står uden for arbejdsmarkedet og lever af indkomstoverførsler fra de offentlige kasser, fremhæver vismændene i deres analyse.

Befolkningstallet er også faldet i yderområderne i de senere år, mens det i resten af Danmark er steget. Dette har bidraget til, at der er langt flere tomme boliger i yderområder, og at boligpriserne der er markant lavere end i andre dele af landet.