Skatteregning på fire mia. kr. til danskerne

De samlede skatter og afgifter er steget med fire milliarder kroner under den nuværende regering.

Mens andre lande de senere år har reageret på globaliseringen ved at sænke skatterne, er danskerne blevet udsat for et stadigt stigende skattetryk. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Mens konkurrenceevnen er presset, dansk økonomi kører på pumperne, og alle taler om behovet for få en ny vækstpakke, der kan sætte mere skub i de økonomiske hjul herhjemme, så skyder skatter og afgifter hastigt i vejret. Det er med tæt ved fire milliarder kroner, at skatterne samlet er steget, siden den nuværende regering tiltrådte i efteråret 2011.

Ses der på udviklingen siden 2010, hvor Forårspakken og Genopretningsplanen også tælles med, så er skatter og afgifter øget med voldsomme 20 milliarder kroner. Det er lige så meget som to af de barske pinsepakker, der blev gennemført af Poul Nyrup Rasmussen (S) tilbage i 1998.

Det fremgår af en optælling fra tænketanken Cepos, og cheføkonom Mads Lundby Hansen siger hertil, at mange måske har det indtryk, at skatten falder med den skattereform, som nu er under indkøring.

»Det modsatte er tilfældet. Skatter og afgifter er steget, endda ganske betydeligt,« siger Mads Lundby Hansen.

De markante stigninger i grundskylden, som rammer mange boligejere omkring København hårdt i disse år, er tilmed slet ikke talt med i de 20 milliarder kroner.

Professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet kalder det for »et problem«, at Danmark i disse år øger sine skatter og sit forspring til Sverige og andre lande, der går den modsatte vej og sænker skatten.

»De samfundsøkonomiske omkostninger ved at have et skattetryk, der er højere end udlandets, er steget betydeligt de senere år, fordi globaliseringen gør det nemmere at flytte arbejdspladser og opgaver til andre lande,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

Især høje personskatter og selskabsskatter er et problem, vurderer professoren. De koster arbejdspladser og gør det vanskeligere at lokke virksomhederne til at investere i Danmark.

Skattepartner Søren Bech fra PrincewaterhouseCoopers (PwC) siger på tilsvarende vis, at det har en dårlig signalværdi i forhold til udlandet, at Danmark øger sit skattetryk.

»Det er dårligt for beskæftigelsen og væksten. Sverige har sænket sit skattetryk de senere år, og Tyskland ligger markant lavere end Danmark,« siger han.

Chefkonsulent i AE-rådet Martin Madsen peger dog på, at skattetrykket siden 2005 er faldet, og at man skal være varsom med at stirre sig blind på skattetrykket, fordi det påvirkes af mange forhold.