Regler for deltagelse

Regler for deltagelse
Du er erhvervsaktiv golfspiller med et handicap på max. 36, være medlem af en golfklub under DGU eller tilsvarende og inden for de sidste 12 mdr. have gået mindst en tællende runde.

Du skal være tilknyttet firmaet ejermæssigt, være ansat eller være bestyrelsesmedlem samt være fyldt 18 år senest den 31. december 2006. For 2-mandshold er der mulighed for, at to enkeltmandsvirksomheder, som regelmæssigt arbejder sammen, kan danne hold. Derudover kan et 2-mandshold også være repræsenteret af ægtefæller og børn af ejere samt af en fast tilknyttet leverandør.

Holdet kan naturligvis være mixed, og det behøver ikke at være de samme to spillere hele vejen igennem. Ved tilmelding af flere hold må en spiller kun deltage på det hold, spilleren repræsenterer fra starten. For at deltage skal deltageren inden for de sidste 12 mdr. have gået mindst en tællende runde.

Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at kontrollerer HCP og regulering.