Mindre statsgæld presser renten ned

Statens faldende gæld truer det danske marked for statsobligationer.

I år er der faktisk slet ikke behov for at udstede statspapirer. Derfor har Nationalbanken valgt at skære i sine skatkammerbeviser for at koncentrere sig om sin 10-årige danske statsobligation, skriver Børsen.

De færre udstedelser betyder samtidig, at de danske statsobligationer er blevet dyrere, og det har presset renten ned, så den i dag er lavere end renten på statsobligationer fra Tyskland, som danske obligationer traditionelt sammenlignes med.

Kilde: Børsen