Herning bøvler med sine investeringsselskaber

Utilfredshed. Først mistede Herning Kommune to millioner kroner på investeringsfirmaet Green City Denmark. Siden blev byen bedt om at sælge aktierne i investeringsfirmaet HIH Development. Nu bliver der rejst sag mod investeringsfirmaet EGJ Udvikling A/S, som Herning Kommune er medejer af. Her har de ansatte netop sagt op i protest.

Der pres fra flere sider på de investeringsselskaber, som Herning Kommune involverer sig i.

Først gik investeringsselskabet Green City Denmark konkurs i sommeren 2006, hvor Herning mistede cirka to millioner kroner.

Siden kom der i efteråret et påbud fra kommunernes tilsyn om, at Herning Kommune skulle trække sig fra det andet investeringsselskab HIH Development A/S.

For nylig har en virksomhedsejer Poul Erik Bak, brintfirmaet Zees, klaget til tilsynet over unfair konkurrence fra et tredje investeringsselskab, som Herning er involveret i, EGJ Udvikling A/S.

EGJ Udvikling ejes af Energigruppen Jylland A/S (som ejes med 1/3 Herning Kommune og 2/3 DONG).

I den seks mand store bestyrelse udgør halvdelen kommunalpolitikere fra Herning kommune. Borgmester Lars Krarup (V) er en af dem.

Borgmester holder fastI sidste uge sagde alle medarbejderne op i EGJ Udvikling A/S, efter sigende fordi, de ikke støtter den politiske ledelse af firmaet.

Men Hernings borgmester Lars Krarup holder fast.

Kommunen kan og skal kunne støtte det lokale erhvervsliv og det er efter 1. januar 2007 i endnu højere grad en kommunal opgave.

- Ja, jeg er bekendt, med at to af de fire ansatte har sagt op, fordi de er uenige med ledelsen. Men EGJ Udvikling har lavet tre gode investeringer i tre projekter, oplyser borgmester Lars Krarup, der understreger, at det er vigtigt, at kommunerne støtter op om det lokale erhvervsliv.

Samme synspunkt har tidligere amtsborgmester Knud Munk Nielsen:

- Hvis ikke det var Ringkjøbing Amts og Herning Kommunes investeringer i erhvervsudvikling, var der aldrig lagt investeringer for 100 millioner kroner i regionen. Jeg vil sige, vi er et flot eksempel på erhvervsudvikling, siger Knud Munk Nielsen.

Men politikernes interesse for at hjælpe og tiltrække det private erhvervsliv har ikke været uden omkostninger.

Herning Kommune måtte sidste år stå til ansvar for sin underskudsgaranti på 33,33 procent i det konkursramte investeringsselskab Green City Denmark, svarende til to millioner kroner.

Herning kommune har siden fået besked på at sælge sine aktier i HIH Development, som har til formål at "tilbyde iværksættere medfinansiering af grundlaget og driften for den nye virksomhed."

Både Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen bakker op om dette. Men borgmester Lars Krarup og Herning Kommune har forelagt sagen for Indenrigsministeren, som har lagt sagen til udtalelse hos Videnskabsminister, og forhenværende borgmester i Herning, Helge Sander.

Imens kører der en ny klagesag mod EGJ Udvikling A/S for ulovlig støtte.