Eksporten står foran bedre tider

Eksporten af varer og serviceydelser har udviklet sig overraskende dårligt i år, men til næste år er der udsigt til en ret solid fremgang, vurderer interesseorganisationen DI.

Foto: Asger Ladefoged

Danmarks eksport af varer og serviceydelser på mere end 1.000 milliarder årlige kroner vil kun stige ganske lidt i år. Men til næste år er der udsigt til en mere solid fremgang på 5,5 procent, eller så meget som 55 milliarder kroner, hvilket vil skabe masser af nye job i industrien og andre af de store danske eksportbrancher.

Det er interesseorganisationen DI (Dansk Industri), der forudser dette. DI venter kun en stigning i eksporten på 1,6 procent i år, efter årets andet kvartal har udviklet sig svagt med et direkte fald i eksporten af varer.

»Tilbagegangen i eksporten i andet kvartal var en negativ overraskelse. En del af faldet i eksporten skal dog ses i lyset af et godt første kvartal, men udviklingen er stadig en skuffelse,« siger seniorchefkonsulent Allan Sørensen fra DI.

Det overraskende dyk i eksporten af varer fra industrien i andet kvartal, venter DI, hentes ind igen i tredje kvartal. Der er dog en risiko for, at industrieksporten fortsætter med at skuffe. Men over de kommende år ventes væksten i industriens eksport at tage til og blive højere end væksten på vores største eksportmarkeder. Det skyldes især, at den svækkede kronekurs skaber en bedre konkurrenceevne, så Danmark kan vinde markedsandele. Den effektive kronekurs er for tiden 3,5 procent lavere end sidste år. Den udvikling gør danske varer billigere og dermed nemmere at sælge i USA, Storbritannien og andre steder uden for euroområdet.

Eksporten af tjenester, og især de store danske indtægter inden for søtransport, er mere afhængig af fragtrater, og af hvordan verdenshandlen udvikler sig. Den samlede verdenshandel har været faldende siden årsskiftet især på grund af faldende eksport og import i Japan og en række udviklingslande i Asien. Samtidig har den stærke dollar fået amerikansk eksport til at gå tilbage i første halvdel af 2015. Faldet i verdenshandlen er en stærkt medvirkende årsag til, at Danmark har haft direkte tilbagegang i indtægterne fra søtransport og eksport af tjenester.

»Faldet i eksporten af tjenester i første halvår bliver svært at indhente i den sidste del af året. Så den samlede tjenesteeksport vil med stor sandsynlighed falde i 2015. Men i takt med at verdenshandlen stiger igen i de kommende kvartaler, vil der at komme mere gang i eksporten af søtransport. Samtidig vil stigende efterspørgsel især på nærmarkederne styrke eksporten af øvrige tjenester,« siger Allan Sørensen.