Boligen bestemmer dit liv

Formue, økonomisk råderum, livskvalitet og meget andet bestemmes af dit boligvalg. Ejer-, andel- eller lejebolig er ikke ligegyldigt for dine muligheder i livet. Det er det vigtigste valg omkring din privatøkonomi, og du får ikke mange chancer for at gøre det valg rigtigt.

Formue, økonomisk råderum, livskvalitet og meget andet bestemmes af dit boligvalg. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund

Danskernes valg på boligmarkedet er ofte præget af de mange op og nedture, der har været gennem tiden. Købte du eksempelvis bolig i 2006-2007 - altså på toppen af markedet, så har du nok ikke særlig meget friværdi i dag, men købte du i perioden 1995-2000, så er din friværdi sikkert ret stor. Forudsætningen er selvfølgelig, at du ikke har brugt af din friværdi, eller omvendt afdraget dine lån meget hurtigt.

Netop det sidste forhold omkring låneydelsers størrelse og forbrugets tilrettelæggelse er jo helt afgørende for dine livsvalg. Vil du gerne have et højt forbrug, så sætter du dine ydelser så lavt som muligt, og vil du gerne have stor formue hurtigt, så sætter du ydelserne så højt som muligt i forhold til det nødvendige forbrug. Planlægningen af din boligøkonomi skal altså ikke bare ske som en automatik, men som en lang række bevidste valg, der starter med valget om, hvor og hvordan du skal bo. Ud af det valg kommer så detailplanlægningen af de øvrige dele af din økonomi. Boligøkonomien sætter på den måde rammerne for din økonomi, og bestemmer på en måde, hvordan du skal leve dit liv.

Erfaringen viser, at boligøkonomien også på lang sigt vil have stor indflydelse på balancen i din privatøkonomi. Balancen udtrykker kort fortalt følgende ligning;

Opsparing = nedsparing + reserver
(set over din forventede restlevetid)

Idet boligøkonomien således både har væsentlig indflydelse på formue og den løbende privatøkonomi, så vil den også påvirke balancen meget kraftigt. Det er dog ikke sikkert, at den billigste boligform er den bedste boligform formuemæssigt.

I Danmark er boligformen i forhold til fleste andre steder i verden ofte på et meget tidligt tidspunkt i livet et reelt valg mellem ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig. Der er gode muligheder i Danmark for at optage billige boliglån gennem realkreditsystemet og sikkerheden for din lønindkomst er rimelig høj med et stabilt sikkerhedsnet i dagpengesystemet. Samtidig ”belønner” skattelovgivningen boligejere, idet gevinsten af fast ejendom for private normalt ikke beskattes, og endvidere er der også et rentefradrag af en betydelig værdi for husholdningerne, selvom det pt. er under reduktion.

Når ejendomsmarkedet stiger og falder i værdi, så påvirker det altså danskernes måde at bruge penge på, langt mere end man ser andre steder i verden. Det er jo både godt og skidt, at husholdningerne er følsomme på forbruget og formuen af de forskellige kriser som verden nu opfinder, men igennem de sidste 100 år, så har detværet positivt - i gennemsnit. Den almindelige dansker har fået meget ud af at eje fast ejendom.

Der er naturligvis også risikoelementet at tage højde for. Du kan jo være uheldig og købe en dårlig ejendom i et dårligt område i en dårlig periode. Derfor skal du selvfølgelig tænke dig godt om, før du foretager dit første boligkøb og i øvrigt også dit sidste boligsalg. I længden viser erfaringen dog at ejerbolig (tildels andelsbolig) er den formuemæssigt bedste disposition. Det giver et bedre resultat at eje end at leje sammenlignet på samme type boligstørrelse, boligstatus og andet. Det giver en bedre balance i økonomien at have en ejerbolig end lejebolig, hvis du sørger for at gøre dette valg, så det passer ind i dine øvrige livsvalg og til dit ønskede/mulige forbrug.

Hvornår skal du så købe din første bolig?

Så hurtigt som muligt, er nok det bedste og mest generelle svar, men det dækker over mange individuelle nuancer, og det gælder bestemt ikke alle. Man kan også sige at du skal gøre det, når dine indkomstforhold er stabile nok til det. Og så kan man sige, at du mindst skal have en tidshorisont på 10 år i boligen.

Du kan til gengæld også vende problemstillingen om, når du skal sælge. Derfor vil det sidste salg ofte også ligge sent i ens liv. Netop fordi tidshorisonten jo ikke bliver længere jo længere vi har levet.

Pointen er altså at man skal passe på med at købe ejerboligen for langsomt og sælge den tilsvarende for hurtigt uden at købe noget nyt, fordi du går glip at en mulig samfundsbestemt konjunkturgevinst, som vel at mærke er næsten arbejdsfri, og de fleste gange er skattefri.

I øvrigt er det bedste for dig omkostningsmæssigt at handle fast ejendom så få gange som muligt gennem dit liv. Det er selvfølgelig fordi en handel ofte koster 4-5% af ejendomsværdien, og mere af formuen, da de fleste har lidt lån i boligen.

Ud fra en risikoberegning på din samlede formue set over dit liv, vil det også være godt at have noget af formuen i fast ejendom, samtidig med at du har obligationer og aktier mv. i pensionsordninger eller frie midler.