Samuelsen: Dansk nej til FN-resolutioner vendt mod Israel

»Man skal selvfølgelig kunne kritisere Israel, men det skal gøres på lige fod med alle andre lande,« siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

»Det er helt uacceptabelt, når Israel som det eneste land i verden er mål for et selvstændigt dagsordenspunkt på rådets dagsorden,« siger  Anders Samuelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Nej, nej, nej og nej.

Det vil være Danmarks svar, når FNs Menneskerettighedsråd fredag rutinemæssigt vil forsøge at få vedtaget resolutioner vendt mod Israel, der sammen med de besatte områder altid udgør rådets dagsordenpunkt 7. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil ikke være med mere. Eller som han siger det i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet:

»Jeg har fra dag ét af Danmarks medlemskab af Menneskerettighedsrådet gjort det klart, at det er helt uacceptabelt, når Israel som det eneste land i verden er mål for et selvstændigt dagsordenspunkt på rådets dagsorden. Derfor har jeg besluttet, at Danmark i morgen (fredag, red.) af princip stemmer nej til samtlige resolutioner under rådets dagsordenspunkt 7.«

Beslutningen, som torsdag blev meddelt Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget, handler ifølge Anders Samuelsen om at trække en streg i sandet.

»Man skal selvfølgelig kunne kritisere Israel, men det skal gøres på lige fod med alle andre lande. Vi vil ikke understøtte en fortsættelse af den uretfærdige forskelsbehandling. Derfor går Danmark nu foran. Jeg håber, at andre vil følge efter.«

» Vi vil ikke understøtte en fortsættelse af den uretfærdige forskelsbehandling.«


Fire resolutioner

Danmark har siden oktober 2018 sammen med Østrig og Italien udgjort den vestlige gruppe i Menneskerettighedsrådet, der er et af FNs mest omstridte organer. USA har trukket sig fra rådet, hvor et land som Saudi-Arabien stort set aldrig kritiseres, og der har blandt andet været flere tilfælde, hvor lande som Saudi-Arabien og Libyen har haft formandsskabet, selv om begge lande overtræder menneskerettighederne.

I år indeholder Menneskerettighedsrådets dagsordenspunkt 7 i alt fire resolutioner. Tre af dem handler om palæstinensiske områder, én om Golanhøjderne.

Udenrigsministeren understreger, at torsdagens beslutning ikke er udtryk for en ændret dansk mellemøstpolitik, men »alene et opgør med forskelsbehandlingen af Israel i FNs Menneskerettighedsråd«.

Dansk Folkepartis Søren Espersen, der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, siger i en kommentar, at han er »meget, meget glad« for Anders Samuelsens beslutning.

»Det er et meget modigt skridt, udenrigsministeren har taget. Det har været en lang proces, og det har ikke altid været let, men Anders Samuelsen har bevist, at han kan ændre noget, som mange altid har syntes var noget mærkeligt noget,« siger Søren Espersen og tilføjer:

»Man har ment, at man hjalp fredsprocessen ved at stemme for disse her resolutioner, men de har overhovedet ikke haft nogen effekt. De har bare været en stor gang chikane mod Israel. Hvert år er der kommet de samme forslag til resolutioner fra arabiske lande som Yemen og Qatar og fra andre underlige regimer som Iran, der så lige pludselig er venner med Saudi-Arabien. Nu siger vi nej. Det vil give genlyd over hele Europa.«