Hver tredje: Klimaproblemer er naturskabte

Selvom FN utvetydigt har meldt ud, at den globale opvarmning hovedsagelig er menneskeskabt, mener mange danskere, at klimaændringen overvejende er et naturligt fænomen. Så er de galt afmarcherede, siger klimadebattøren Bjørn Lomborg. Pressen er med til at så uberettiget tvivl, mener Greenpeace.

Hver tredje: Klimaproblemer er naturskabte - 1

Selvom EU, FN og alverdens regeringer har lagt til grund, at de seneste årtiers globale opvarmning hovedsagelig skyldes menneskehedens udledning af drivhusgasser fra industri, landbrug og husholdninger, er et stort antal danskere ikke overbevist,

På baggrund af over 1.000 forskeres videnskabelige dokumentation, sagde FNs klimapanel sidste år, at størstedelen af den globale opvarmning næsten med sikkerhed er menneskeskabt.

Men hele 30 procent af danskerne er alligevel skeptiske.

De mener, at opvarmningen hovedsagelig er et naturligt fænomen, fremgår det af meningsmåling, Gallup har lavet for Berlingske Tidende.

WWF Verdensnaturfonden er en af de grønne organisationer, som har arbejdet intensivt med klimaspørgsmålet og set det som en af sine opgaver at overbevise offentligheden om, at mennesket har hovedansvaret for de seneste årtiers globale opvarmning. Og kampagneleder John Nordbo fra organisationen siger, han er overrasket over at så relativt mange danskere er skeptiske.

»Al respekt for den sunde skepsis og den kritiske sans, danskerne er i besiddelse af. Men kritikken skulle jo helst været forankret i noget solid viden for at være rigtig sund. Jeg tror, der i en vis forstand kan være tale om en usund skepsis, nemlig i en uvilje til at se sandheden i øjnene. Nogle er måske tilbøjelige til at fortrænge problemet for ikke at komme i en situation, hvor de må tage deres livsstil op til revision,« siger John Nordbo.

Et falsk mediebillede
Han mener også, at det klare hovedbudskab fra FNs klimapanel om menneskets hovedansvar i nogen grad kan været druknet i en mere teknisk betonet debat om, hvor meget is, der smelter og hvilke energiteknologier, vi skal bruge.

Klimamedarbejder i Greenpeace Tarjei Haaland mener ikke, at forklaringen ligger gemt i en mistillid til FN og de klimaforskere, der har leveret dokumentationen.

Han peger i stedet på, at medierne i et vist omfang har bidraget til at tegne et falsk billede af den meneskeskabte globale opvarmning som kontroversiel.

»Der er en tendens til at medierne skal høre begge sider i en sag, selvom kun et par stykker anfægter hvad flere tusinde er enige om. Det kan være med til at fortegne billedet og efterlade læserne med et indtryk af en uenighed, der næsten ikke er til stede,« siger Tarjei Haaland.

Han mener en anden forklaring kan ligge gemt i den omstændighed, at FNs utvetydige budskab endnu ikke er kendt af alle.

»Galt afmarcheret«
En af det seneste årtis mest markante aktører i den danske klimadebat, lektor, forfatter og foredragsholder Bjørn Lomborg har markeret sig med en hovedpointe om, at penge på at forebygge klimaforandringer er givet dårligt ud i forhold til mange andre globale formål som for eksempel kampen mod AIDS, underernæring og malaria.

Han anfægter dog ikke, at den globale opvarmning hovedsagelig er menneskeskabt. Og på spørgsmålet om hvordan han vil forklare, at 30 procent af danskerne mener, at den globale opvarmning overvejende skyldes en naturlig variation, lyder svaret.

»Der må man bare sige, at det er i modstrid med kendsgerningerne. Der er en tredjedel af danskerne galt afmarcheret.«