Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Gaza ligger ikke i Danmark

Hverken børn eller voksne skal forfølges på grund af krigen mellem Israel og Hamas.

Den blodige krig i Gaza optager naturligvis palæstinensere som jøder, der er bosat uden for Mellemøsten. Deres slægtninge og land er hårdt ramt på begge sider af konflikten, og følelserne er stærke.

Men følelserne må ikke få lov at føre til forfølgelse eller chikane i Danmark, sådan som der har været tilløb til i blandt andet Odense og København. I Odense blev to israelere skudt ned, og en mand af palæstinensisk herkomst fra Vollsmose ved Odense er blevet anholdt. I København har 11 jødiske børn ifølge oplysninger til Kristeligt Dagblad klaget over diskrimination, og der er eksempler på, at jødiske forældre fravælger skoler med mange muslimske børn. De vil ikke udsætte deres børn for risikoen for at blive chikaneret på grund af deres baggrund.

Men det virkelige skrækeksempel på, at Mellemøstens konflikter er ved at inficere Danmark, finder man i Odense. Her oplyste lederen af den kommunale folkeskole i Vollsmose, at han ville give jødiske forældre et »voksent råd« om ikke at indskrive et barn i hans skole, hvor en tredjedel af børnene er indvandrerbørn. Skoleinspektøren arbejder ude i virkeligheden, mellem børn og forældre, og har vel ment det som et godt råd at anbefale jøder at søge andre skoler end hans. Men holdningen, at jøder må trække sig fra steder, hvor muslimer og især palæstinensere færdes, er fuldstændig uacceptabel og ude af trit med dansk demokrati.

En skoleleder med en klar opfattelse af rigtigt og forkert ville aldrig bede en jøde eller nogen som helst anden finde en anden skole, fordi en gruppe elever og deres forældre er ophidsede over en konflikt ude i verden. En dansk skoleleder i en offentlig skole må tværtimod nå til den modsatte konklusion: Hvis en gruppe elever, måske ansporet af deres familie, forfølger andre elever i en sådan situation, er det gerningsmændene, der skal forføje sig. En skoleleder med danske demokratiske værdier på rygraden ville ikke udtrykke nogen form for forståelse for palæstinensere, der mobber, hiver kalotten af en jøde på Odense banegård eller nedskyder israelske borgere i Danmark. En skoleleder, der er sit job værdigt, ville tværtimod gøre det klart, at han vil bruge alle de magtmidler, som han råder over, for at forhindre sin skole i at udvikle sig til en dansk forstad til Gaza by.

I det konkrete tilfælde skærpes mistanken om bagvedliggende politiske motiver af det forhold, at skolelederen er listet som anbefaler af foreningen »Boykot Israel«, der klart har taget parti i konflikten. Skulle man være i tvivl om holdningen i denne sag, kan man forestille sig den modsatte situation, at et muslimsk barn i en skole i København måtte finde en anden skole, fordi hun risikerede forfølgelse af jødiske børn. Harmen ville være voldsom blandt borgere af dansk som muslimsk oprindelse, og den ville være berettiget. Beskyttelsen af mennesker mod forfølgelse gælder naturligvis begge veje.

Skoleinspektøren fra Vollsmose slap i går med en samtale med skolechefen i Odense. I et mindre tolerant samfund end det danske var skolelederen blevet fyret.