Strøget misvedligeholdes af kommunen

Strøget i København er Danmarks mest besøgte turistattraktion og overgår endda Tivoli. På en sommerdag slentrer omkring 100.000 mennesker ned ad Strøget og kigger på bygninger, butikker og alle de andre mennesker.

Langt de fleste turister prioriterer en tur på Strøget højt. En krydstogtturist, der typisk har syv-otte timer i København, vælger næsten altid et besøg på Strøget. Det samme gælder turister på storbyferie eller folk på kongres- eller businessophold.

I modsætning til Tivolis ledelse gør Københavns Kommune imidlertid stort set intet for at give turisterne et godt indtryk af Strøget. Kommunen håndhæver nidkært nogle restriktioner om, at butikkerne f.eks. ikke må have en måtte liggende foran deres butiksdør, men derimod må tiggere gerne ligge foran butikkerne. Kommunen har også store problemer med at få fjernet affald. Det kan gå hurtigt at nedbryde et godt ry. Misvedligeholdelsen af Strøget vil på lidt længere sigt ødelægge Strøgets attraktion og dermed også Københavns gode ry som turistby. Butikkerne på Strøget sørger for en meget høj valutaindtjening til Danmark. Hver gang en turist fravælger Strøget, er det et valutatab for Danmark, da der oftest er tale om et her og nu impulskøb.

Så når teknik- og miljøborgmester Morten Kabell mener, at forholdene i de udsatte boligområder er vigtigere end forholdene for turisterne på Strøget, bør han måske tænke på, hvor pengene til disse projekter skal komme fra.