Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Manglende busplaner er et svigt af passagererne

Når man har fjernet de fysiske køreplaner ved busstoppestederne, går det især ud over ældre, som typisk ikke er lige så ferme til at bruge Apps på telefonen eller finde køreplaner på tablets, som bestyrelsen i Movia tilsyneladende er, skriver Hans Erik Hansen fra Fodgængerforbundet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Movias bestyrelse svigter passagerer

Det er tankevækkende, at bestyrelsen i Movia har givet ledelsen grønt lys til at fjerne køreplanerne fra busstoppestederne. Bestyrelsen, der består af kommunalpolitikere, skulle jo om nogen værne om de borgere, som har brug for køreplanen uanset om det er i Hillerød eller Glostrup.

Hovedparten af de svigtede passagerer er nemlig ældre, som typisk ikke er lige så ferme til at bruge Apps på telefonen eller finde køreplaner på tablets, som bestyrelsen i Movia tilsyneladende er.

Man har lyttet til en undersøgelse fra et analyseinstitut, som ikke overraskende viser, at mobiltelefonen bruges som køreplan af et flertal af passagererne. Det kan man i øvrigt også se i busserne. Hovedparten er fordybet i telefonen, mens ældre passagerer sidder og ser på. Deres behov for information om køreplaner medregnes overhovedet ikke i bestyrelsens accept af ledelsens spareøvelse.

Fjernelse af køreplanerne skulle angiveligt medføre store besparelser. At det går ud over en trofast kundekreds af ældre passagerer synes ikke at have bestyrelsens bevågenhed. Måske har de også tjekket beskeder på mobilen, mens punktet var på dagsordenen. Og det er ikke i orden.

Hans Erik Hansen, formand for Københavnsafdelingen i Fodgængerforbundet

Riskærs gæld

Hvis, eller rettere desværre når,  hr. Riskær bliver indvalgt i Folketinget, kan Skattevæsenet så gøre indlæg i hans løn fra Folketinget – indtil hans gæld til de offentlige kasser på fire millioner er betalt? Håber sørme, at hans andre kreditorer på 165 millioner også får lidt retur fra denne person, der går ind for moral. Han burde i hvert fald selv tilbyde det.

Preben O. Nilsson, København

Venstres uddannelsespolitik

Venstre-regeringen er i fuld gang med at bespare gymnasieskolen i stykker, men det har vel heller aldrig været liberalt tankegods at understøtte akademisk indsigt. På et tidspunkt må man dog håbe, at partiet Venstre vil komme til den erkendelse, at vi ikke alle kan være enten fiskere eller bønder her i det 21. århundrede.

Anni Mathiessen har nu i årevis været sendt i byen med det tåbelige argument, at Venstre-regeringen tror på, at gode ledere landet over kan sørge for, at besparelserne ikke fører til et markant fald i undervisnings-kvalitet, men end ikke meget talentfulde ledere kan få to plus to til at give ti. Det må i så fald være dagens oplysende nyhed til Venstre: Uddannelses-sektoren er i alvorlige vanskeligheder pga. jeres besparelser. Hvem vinder ved det? De blå folkevalgte selv?

Michael Pedersen, Vejen

Krænkelse af vores retsopfattelse

Jeg håber, at Folketinget mander sig op til at erklære Klaus Riskær for uværdig til at sidde på tinge. Riskær er dømt for forsætligt at have bedraget en række mennesker og har fået en lang fængselsstraf. Normalt ville jeg sige, at når man har udstået sin straf, skal man ikke yderligere straffes, men have lov til at vende tilbage til samfundet og få et arbejde. Men lige nøjagtig arbejdet i Folketinget, som går ud på at udforme de love, vi alle sammen skal rette os efter, er et arbejde, som man ikke er værdig til, hvis man har været straffet for forsætlig bedrageri. Man sætter jo heller ikke en person, der er straffet for pædofili, til at passe børn.

Jeg synes, at det er at krænke og gøre grin med alle de mennesker, der dagligt slider for at få tilværelsen til at hænge sammen og som overholder landets love. Når man ser Klaus Riskær i TV virker det, som om han endnu ikke er blevet klar over, hvad det er, han har gjort, og hvorfor han har fået en lang fængselsstraf. Det er fordi han har overtrådt landets love, og ikke blot fordi han har været uheldig.

Klaus Riskær giver nærmest udtryk for, at Folketinget vil lade vælgerne bestemme. Det håber jeg ikke, at Folketinget gør. Det vil være at løbe fra ansvaret som folkevalgt. Der skal ikke ret mange vælgere til at få en person i Folketinget, og det er et antal, der ikke er udtryk for den almindelige holdning i befolkningen.

Marianne Viltoft, København

Selvjustits

Med til historien om de IS-krigere, der er deserteret, hører, at Islamisk Stat stadig eksisterer og udøver justits. Mon ikke IS selv retsforfølger overløberne efter loven og profeten?

Carsten Seeger, Østermarie