Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Hvis skat var et privat firma, ville politiet og retten hurtigt få sat en stopper for den manglende ansvarlighed

Angående inddragelse af de mange skyldige beløb til SKAT kan det anbefales at overlade det arbejde til kommunerne eller professionelle inkassoselskaber, skriver J.E. Jeppesen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Svigt på svigt på svigt

Kære ministre og folketingsmedlemmer. Stop nu jeres barnlige chikaner og evindelige krav om øget skatteindtægter. I taler om et par mia. her og et par mia. kr. der, men at inddrage de mere end 200 mia. kr., som allerede skyldes, gider I ikke at beskæftige jer med og ej heller opkræve.

Hvor er de ansvarlige, som skulle administrere skatteindbetalingerne? Fyring af menige medarbejdere, ja , men ingen påtale eller straf til de omkring ni ministre, der er blevet betalt for at skulle stå ansvarlig for indkrævningen.

Siden nogle politiske genier i begyndelsen af 2000 forlangte, at al skat og afgifter skulle inddrives centralt af staten, er det gået helt af H. til.

Trods høje lønninger er alle ministre og ledere flygtet fra ansvaret, hvilket betyder at der er en gæld på 116 mia. kr., eftergivelse af 6 mia. kr., uretmæssigt udbetalt 12 mia. kr. i opkrævet aktieskat, manglende ejendomsvurderinger samt manglende opkrævning af ejendomsskatter på tusindvis af boliger, manglende opkrævninger af skat og afgifter for 12.000 bilejere, mange mia. kr. til ubrugelige IT- systemer samt sikkert meget mere som endnu ikke er kommet frem.

Nu har Rigsrevisionen også nægtet at godkende rigets regnskab. Visse politikere er meget kritiske over for private firmaer, som ikke danser efter politikernes pibe, men hvis politikerne opførte sig som ovenfor nævnt i en privat virksomhed, ville politiet og retten hurtigt få sat en stopper for den manglende ansvarlighed, retten ville udmåle en passende straf og firmaet muligvis gå konkurs.

Angående inddragelse af de skyldige beløb kan det anbefales at overlade det arbejde til kommunerne eller professionelle inkassoselskaber.

J.E. Jeppesen, Glostrup

Konfliktnedtrapning

Biler der holder ulovligt på handicappladser, snyd med skat, moms og afgifter, underbetaling af ansatte, udfordring af love og regler. Det er blot eksempler på, hvad der kan få almindelige hæderlige borgere op i det røde felt og kræve øjeblikkelige og hårde indgreb.

Men der er grænser for, hvor langt vi som samfund kan gå i den retning, vi risikerer at regulere os ihjel. Det er en udbredt opfattelse, at hvad der ikke er forbudt, det er tilladt, og den opfattelse understøttes, når enhver overtrædelse af gængs opførsel fører til krav om nye forbud og øget straf. Vi skal ikke acceptere en sådan udvikling. I stedet skal vi anstrenge os for, hver især, at opføre os ordentligt. Det er faktisk ikke så svært, som Majestæten sagde i sin nytårstale.

Og når vi møder nogen, der ikke opfører sig som man bør, så skal vi påtale det, venligt og bestemt. Det er ikke sikkert, at det virker i situationen, men så måske næste gang, vedkommende skal vælge mellem rigtigt og forkert.

Vagn Bech, Glostrup

Barselsorlov II

Kommentar til læserbrev fra M. Ingerslev Petersen:

Min kommentar i Berlingske af 13.2. vedrørende de kommende EU-regler om barselsorlov tog ikke stilling til, hvorvidt de foreslåede barselsregler er mere eller mindre velbegrundede, men derimod til kritik gående ud på, at de stred mod det såkaldte nærhedsprincip, hvorfor de ikke burde vedtages på EU-plan, men i givet fald af de enkelte EU-landes parlamenter.

Det fremgik af min kommentar, at jeg ikke er enig i, at nærhedsprincippet er overtrådt, og at der i den henseende så at sige ikke er noget at komme efter. Den danske barselslov giver også selvstændige erhvervsdrivende adgang til betalt barselsorlov, og det ændres ikke af de her omhandlede EU-direktivbestemmelser, der alene skal omfatte lønmodtagere og ikke selvstændige erhvervsdrivende.

De nugældende danske regler for barselsorlov for selvstændige vil derfor kunne fastholdes.

Peter Vesterdorf, lic.jur.

Frank Jensen og smagsdommere

Frank Jensen mener 15. februar, at kommunalpolitikere ikke skal være smagsdommere. Nuvel, men så kunne det være ønskeligt, om andre påtog sig hvervet. I de sidste 20-30 år har vindskibelige profitmagere, hjulpet af en for æstetisk sans blottet  administration og populistiske politikere, omringet den stakkels by med firkantede glas- og betonbyggerier i et uhyrligt omfang, hvor der hverken tages hensyn til hushøjde, lysafstande eller almindeligt menneskelige proportioner. Ikke en ondt ord om Bjarke Ingels kreationer, men personligt er jeg småtræt af væltende kommoder med skufferne på vej ud.

Havde man i Købehavn behandlet havnefronten, som man har gjort i Aalborg, behøvedes ingen smagsdommere.

Hans P. Knudsen, København