Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Læserbreve: En havnetunnel vil kun have en marginal effekt på trængslen i Københavns indre by

H.C. Andersens Boulevard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard

Trafik i indre by

I en kommentar i Berlingske 27.12. peger adm. direktør Christoffer Susé med rette på det problematiske i planerne om at lukke middelalderbyen for biltrafik uden først at have taget stilling til konsekvenserne for trafikken i den øvrige del af indre by. Han konkluderer, at problemerne med den øgede trængsel rundt om middelalderbyen må løses i den rigtige rækkefølge, og at en havnetunnel bør have første prioritet.

Tidligere undersøgelser viser imidlertid, at en havnetunnel kun vil have en marginal effekt på trængslen i Københavns indre bydele. Det er langt mere påtrængende at løse problemet med den gennemkørende trafik ad hovedfærdselsåren H.C. Andersens Boulevard med sine 60.000+ biler i døgnet. En tunnel under boulevarden vil fra dag 1, den er færdig, fjerne hovedparten af denne trafik fra indre by.

Der har efterhånden dannet sig en bred politisk accept af, at kostbare infrastrukturprojekter af denne type kun lader sig realisere ved hjælp af hel eller delvis brugerbetaling. Desværre er den siddende transportminister Ole Birk Olesen (LA) indædt modstander af at finansiere en vejtunnel under H.C. Andersens Boulevard med brugerbetaling.

Man kan håbe på, at udsigten til det kommende folketingsvalg skaber en ny politisk dynamik, der vægter borgernes livskvalitet højere end ideologiske hensyn.

Jan Koed,  Valby

Tal ordentligt

I et debatindlæg 27/12 opfordrer Jarl Cordua danskerne til at bande på dansk. Jeg er uvidende om, hvilken rendesten Cordua er vokset op og opdraget i, så måske er han til dels undskyldt, men vi andre har lært, at det er både udannet og argumentationssvækkende at bande. Uanset om pøbeludtrykkene formuleres på engelsk, dansk eller esperanto.

Jørgen Lind, Helsingør

Send kriminelle udlændinge til Grønland

Nu læser man,  at også fuglelivet er truet på Lindholm.

Danmark består af næsten 500 øer + Grønland. Var det ikke en idé at tage en nedlagt amerikansk base i brug igen - og sende disse uønskede (men tålte) personer derop?

Andre lande har det samme problem og ville sikkert gerne deltage i omkostningerne mod at få lov til også at sende deres uønskede elementer derop. Der  er masser af plads på Grønland.

Otto V. Ludvigsen, Holte

Moderne afladshandel

I middelalderens Europa var befolkningens største frygt at skulle lide i Skærsilden efter døden. Frygten kunne dog afhjælpes, hvis man betalte aflad til den katolske kirke. Jo mere man betalte, jo lettere ville livet være efter døden.

Afladshandelen blev sat i system af den katolske kirke for at kunne finansiere bygningen af Peterskirken i Rom. Afladshandlerne benyttede sig af moderne salgsmetoder, blandt andet med mundrette slogans som »Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af Skærsilden springer«.

Afladshandelen klingede ud i takt med, at byggeriet af Peterskirken skred frem, og da Reformationen skyllede over Europa blev det afslutningen på afladshandelen.

I vore dage har afladshandelen igen fået en opblussen, hvor befolkningen kan købe sig fri for at medvirke til klimaforandringer ved at købe aflad i form af CO2-kompensationer.

I en stor opsat artikel i Berlingske 27. december fortæller Danmarks klimaforkæmper, Connie Hedegaard, at hun gladelig betaler for sine mange flyrejser ved at købe CO2-kompensation. »Et par hundrede dollars om året,« så er samvittigheden i orden.

Men reelt skulle det nok i Connie Hedegaards tilfælde være adskillige tusinde dollars årligt for at kompensere for hendes mange flyrejser. Og det store spørgsmål er om det overhovedet har nogen virkning ud over at lette på samvittigheden.

Forhandlere af CO2-kompensationer er for mig at se at sammenligne med tidligere tiders sælgere af afladsbreve. Men enhver er jo salig i sin egen tro.

Claus Ehlers, Dragør