Kørekortfornyelse

Den sidste tids debat om kørekortfornyelse i Berlingske ser vi også i Ældre Sagen. De sidste dage har flere end 500 personer skrevet indlæg om kørekortfornyelse på Ældre Sagens Facebook-side.

Ældre Sagen har i flere år kæmpet for at få sat aldersgrænsen for fornyelsen af kørekort med lægeattest op og priserne hos lægen for helbredsattest gjort ensartede. Allerhelst så vi en ordning uden tvungne helbredsundersøgelser ved bestemt alder. Derfor glæder det os, at det første vigtige skridt nu er taget. Justitsminister Mette Frederiksen har fremsat lovforslag om at hæve aldersgrænsen for kørekortfornyelse med lægeattest fra 70 til 75 år. Dette forslag er lige nu til behandling i Folketinget, og det ser ud til, at der er politisk flertal for det. De mange bilister under 75 år har derfor udsigt til ikke længere at skulle forbi lægen for at kunne blive ved med at køre bil.

Læs også: Markant flere ældre har kørekort

Allerhelst så vi en ordning som i Sverige, hvor der slet ikke er krav om helbredstjek hos lægen for at forny kørekort. Vi foreslår, at man evaluerer den danske ordning, så der kommer dokumentation for, at den har en positiv effekt på trafiksikkerheden.

Den nyeste trafikforskning tyder nemlig ikke på, at man får bedre trafiksikkerhed ved, at alle ved en bestemt alder uanset helbred skal undersøges hos læge. Vi mener, at et sådant obligatorisk lægetjek hurtigt kan blive et ressourcespild både for den enkelte og samfundet.

Med udsigten til, at alderen for lægetjekket nu sættes op til 75 år, opfordrer vi fortsat til ensartede lave priser på lægeerklæringerne, da de svinger meget i pris – men også til, at bilister under 75 år får en overgangsordning. Denne gruppe skal kunne forny kørekort uden lægeattest, så snart politikerne har besluttet at hæve aldersgrænsen.