Forældede tal om Helsingør Kommune

Det er godt, at man som borger kan kigge sin kommune i kortene, og derfor er det positivt, at Dansk Erhverv har opbygget en database, hvor man kan gå ind og se nøgletal for samtlige kommuner i Danmark.

Men skal man som borger kunne bruge tallene til noget, kræver det, at de er aktuelle og retvisende. Jeg har af gode grunde ikke tjekket alle tal i databasen igennem, men jeg kan hurtigt konstatere, at de tal, som Dansk Erhverv og Berlingske (20/9) bruger til at hænge min egen kommune, Helsingør Kommune, ud for at have lange ventetider på genoptræning efter et hospitalsophold, er forældede og ikke tegner et billede af virkeligheden for kommunens borgere.

I artiklen hævdes det, at ventetiden for genoptræning for borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, er på 35 dage mod et landsgennemsnit på ca. 14 dage. Den aktuelle ventetid for borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet i september måned var imidlertid 8,2 hverdage, og den gennemsnitlige ventetid har siden marts måned ikke oversteget ti hverdage i Helsingør Kommune.

Dansk Erhvervs tal er fra 2016, hvor der var problemer med ventetiden i Helsingør Kommune pga. bl.a. langtidssygemeldinger, omstruktureringer og lederskift på genoptræningsområdet. Det har vi reageret på og ligger i dag helt i top, når det gælder en gennemsnitlig kort ventetid. Dansk Erhverv bør på sin hjemmeside fremhæve, at der kan være sket store ændringer, og at tallene kan være anderledes i dag. Ellers forvirrer man jo borgerne mere, end man oplyser dem.