Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Drop nu krænkelsesparatheden og lad børnene klæde sig ud som dem, de vil, til fastelavn og halloween

Kan vi dog ikke få en ende på denne ulidelige krænkelsesparathed, og i det mindste give børn et krænkelsesfrit frirum til at fejre deres idealer til fastelavn og halloween? spørger Mikael Ibsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Lad dog børnene i fred

Nu rammer krænkofobien også småbørn, som gerne vil hylde og identificere sig med deres helte, sådan som børn har gjort det til alle tider.

Det er ifølge denne selvbestaltede menighed af kulturvogtere/splittere åbenbart aldeles uacceptabelt, at halloween-børn klæder sig ud som indianere, små brune prinsesser og andre, med en fra lyserød afvigende hudfarve.

De er nemlig medskyldige i deres fjerne forfædres ugerninger, og er forfædrene ikke skyldige, så er deres race det (tal lige om racisme ...), og dermed er børnene stigmatiseret, bærere af en arvesynd, og skal bøje hovedet i skam, og klæde sig ud som græskar og fanøboere, og måske hekse og skeletter, som vist endnu ikke har krænkelsesadvokater.

Jeg har meget svært ved se, hvem denne krænkofobi egentlig er til gavn for, andre end dem, som fører sig frem (og gerne i medierne) med den.

Kan vi dog ikke få en ende på denne ulidelige krænkelsesparathed, og i det mindste give børn et krænkelsesfrit frirum til at fejre deres idealer til fastelavn og halloween?

Mikael Ibsen, Kgs. Lyngby

Problemer i uddannelsessystemet

Signe Fejerskov, medlem af DSU, beskriver i Berlingske 18. oktober et par problematikker i forbindelse med lærepladser (praktikpladser) på erhvervsuddannelser, herunder transport. Fejerskov mener, at »der skal gøres noget, hvis vi vil uddanne de kloge hænder, vi har brug for«, og foreslår at give en højere lærlingeløn (elevløn).

Jeg er enig i det første, men tvivler på løsningsforslaget. Ifølge UddannelsesGuiden ligger lærlinges (erhvervsskoleelevers) begyndelsesløn typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden, bl.a. afhængig af alder (under/over 18 år), og stiger hvert år.

Til sammenligning er der ingen SU til unge under 18 år, og for unge over 18 år ligger SU mellem knap 1.000 og godt 6.000 kr. om måneden, afhængig af bopæl (hjemme- eller udeboende). Lærlinge har altså mange penge, f.eks. til transport, i forhold til unge på andre ungdomsuddannelser, så det er ikke der, skoen trykker. Det ville ellers være dejligt nemt.

Måske ville det hjælpe, hvis politikere ikke hele tiden italesætter, hvor slemt det er at tage/have en erhvervsuddannelse, og i stedet fremhæver de mange positive ting som fx lønnen under uddannelse og umiddelbart derefter (ofte i en meget ung alder) samt tilfredsstillelsen ved at kunne noget med hænderne.

Klaus B. Møller, Vanløse

Tillid og kontrol

Lenin skulle have sagt »Tillid er godt, kontrol er bedre.« Berlingske har i den senere tid beskæftiget sig med kriser både i folkeskolen og Skatteministeriet. Staten har indført hhv. business management mod klemte lærere og udstrakt tillid til skatteborgere med egne lommer. Det modsatte havde nok givet et bedre resultat.

Mht. fremtiden er det svært at spå, som Storm P. skulle have sagt.

Carsten Seeger, Østermarie

Uddannelse skal ikke være en regnearksøvelse

Åbent brev til uddannelses- og forskningsministeren:

Da regeringen præsenterede sin finanslov, skabte det fortvivlelse på de danske universiteter. Jeg har modtaget en række henvendelser fra rektorer og studerende, som er stærkt bekymrede. Regeringen ville ikke videreføre det taxameterløft, som blev indført på de samfunds-, økonomiske og juridiske uddannelser tilbage i 2010.

Denne pose penge har netop gjort, at de samfundsvidenskabelige uddannelser lige akkurat kunne løbe rundt økonomisk. Den foreslåede besparelse svarer til fem års omprioriteringsbidrag.

I Det Konservative Folkeparti ser vi med stor skepsis på denne udvikling. Hvis vi fjerner taxameterløftet, vil der være færre penge til at uddanne lærere til gymnasierne, jurister til at sikre, at lovene overholdes, psykologer til at hjælpe med stress og økonomer til at passe på velfærdssamfundets penge.

Det Konservative Folkeparti vil derfor komme med en opfordring til uddannelses- og forskningsministeren. Lad os sikre, at vi fortsat kan uddanne verdens bedste samfundsvidenskabelige studerende, og at vi giver de danske uddannelser et løft, som ikke kun kan ses i regnearket.

Katarina Ammitzbøll, MF, ordfører for Forskning & Uddannelse (K)