Vinca Wiedemann stopper som rektor på filmskolen. Elever er »overraskede, men også lettede«

Overraskede elever har fredag formiddag modtaget beskeden om, at Vinca Wiedemann stopper som rektor på Den Danske Filmskole. Bo Damgaard tiltræder som midlertidig rektor. Situationen var blevet »uholdbar«, siger kulturminister efter en uge med blokade og protester.

 

De voldsomme elevprotester på Den Danske Filmskole har fået konsekvenser. Vinca Wiedemann trækker sig nu som rektor og erstattes af Bo Damgaard. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Vinca Wiedemann stopper som rektor på filmskolen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Ifølge Kulturminister Rasmus Prehn (S) er situationen på filmskolen blevet »uholdbar«.

»Skolen har brug for opbakning fra elever, lærere og branchen. Den opbakning er der desværre ikke længere. Det er både rektor Vinca Wiedemann og Kulturministeriet enige om. Derfor stopper Vinca Wiedemann nu som rektor. Uanset at Vinca Wiedemann har ydet en stor indsats, så må personspørgsmål ikke komme i vejen for filmskolen og dansk films fremtid. Nu er der brug for, at lærere, elever og ledelse finder sammen om deres skole igen,« udtaler ministeren.

Den langvarige konflikt på Den Danske Filmskole handler om, at uddannelsen skal omdannes fra en fireårig kunstskole til en uddannelse, der passer ind i de internationale, akademiske strukturer med en treårig bachelor og en femårig kandidatuddannelse. En udvikling, som landets øvrige kunstskoler også har gennemført.

På filmskolen har det blandt andet betydet, at man har afskaffet de faste linjer med egne uddannelsesledere, der var ansvarlige for eksempelvis klippeuddannelsen, fotografuddannelsen eller dokumentarinstruktøruddannelsen. I stedet er der indført meget mere fællesundervisning på tværs af skolens faglinjer.

Ændringerne har længe været kritiseret af eleverne, men situationen blev ekstra tilspidset 16. november, da Arne Bro, en af skolens meste skattede lærere, blev sendt hjem.

»Det var helt klart en katalysator,« siger Martin Anthon Sørensen, der er talsperson for filmskolens elever.

Han understreger, at alle er overraskede men også lettede over Vinca Wiedemanns beslutning.

»Vi havde bestemt ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. Men vi konstaterer også, at det er første skridt i den rigtige retning mod at lave den uddannelse, vi gerne vil have«.

Direkte adspurgt, om ikke eleverne kunne have valgt at gå i dialog med Vinca Wiedemann, svarer Martin Anthon Sørensen, at eleverne har forsøgt at gå i dialog i årevis. Blokaden har kun »gjort os mere klare i spyttet« og »mere fælles«.

Rektor: Filmskolen er mit hjerte nær

I en pressemeddelelse fra filmskolen skriver Vinca Wiedemann:

»De seneste ugers turbulens har skabt en situation, som ikke længere er holdbar for skolen, dens ansatte, de studerende og alle, der vil filmskolen det godt. Kulturministeriet og jeg er derfor i går blevet enige om, at jeg stopper som rektor på Den Danske Filmskole, så der kan skabes rum for en dialog, der kan sikre ro omkring filmskolens fremtid.«

Vinca Wiedemann har været rektor for Den Danske Filmskole siden 2014.

»Jeg er stolt over den udvikling, som filmskolen har gennemgået de sidste fem år, og vil takke for det engagement, som de ansatte, studerende, ministeriet og filmbranchen har udvist i hele udviklingsprocessen. Filmskolen vil altid være mit hjerte nær,« slutter Vinca Wiedemann.

Den afgående rektor skriver til Berlingske, at hun ikke har yderligere kommentarer til sin udsendte meddelelse.

Kritikken fra eleverne har også fået opbakning fra en lang række filmfolk. Tidligere i denne uge underskrev 264 filmfolk en støtteerklæring, hvor de bakkede op om elevernes kritik.

En af underskriverne var instruktøren Anders Refn, der frygtede, at den akademiske tilgang til filmfaget ville få negative konsekvenser for filmskolen.

»Det var gode nyheder – og det er også på tide. Jeg har ikke forstået, hvorfor Vinca har gidet at holde så fast på den post,« siger Anders Refn.

Hvad tror du, at hendes fratrædelse vil betyde for skolen?

»Forhåbentligt betyder det, at man vil bruge en overgangsfase til at tænke sig om,« siger Anders Refn.

Kulturministeriet sætter nu en rekrutteringsproces i gang, således at en ny rektor for Den Danske Filmskole kan blive udpeget hurtigst muligt. Den første opgave for den nye rektor bliver at lave en plan for den langsigtede udvikling af filmskolen. Indtil det sker, er direktør for FilmFyn og tidligere bestyrelsesformand for Det Danske Filminstitut og programchef på TV 2 Bo Damgaard blevet konstitueret rektor på filmskolen. Bo Damgaard skriver i en pressemeddelelse, at filmskolen har været igennem en »turbulent tid«.

»Min første opgave bliver at tage ud og mødes med lærere og elever – og få talt med alle parter, så vi kan få sat gang i skolen igen. Jeg ved, hvor stor betydning Den Danske Filmskole har for dansk film. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at skolen også fremover kan blive et sted, der uddanner nogle af verdens dygtigste filmskabere,« skriver Bo Damgaard.

Til Berlingske siger Bo Damgaard, at Vinca Wiedemanns fratrædelse og hans egen konstituering er »gået rigtigt stærkt«.

»Min opgave lige nu er at snakke med lærere, elever og den omkringliggende branche, og det vil jeg glæde mig til at gøre, inden jeg snakker med pressen. Det er den naturlige rækkefølge, så jeg har ikke anden kommentar, end at den opgave løser jeg gerne for film og fædrelandet, indtil der er fundet en ny rektor,« siger Bo Damgaard.

Skal Bologna-planen stadig gennemføres, selv om Wiedemann har trukket sig?

»Jeg siger ikke mere lige nu, for jeg vil først snakke med alle interessenterne, herunder primært filmskolen, og så tager vi den derfra,« slutter Bo Damgaard.

En af de direkte årsager til konflikten mellem filmskolens elever og rektor Vinca Wiedemann var hjemsendelsen af den mangeårige leder af filmskolens dokumentarlinje, Arne Bro. Hverken rektor eller Arne Bro har udtalt sig om årsagen til hjemsendelsen, men det formodes i filmbranchen, at hjemsendelsen skyldtes en modvilje fra dokumentarlederens side mod at gennemføre den kritiserede akademisering.

Direktør for Producentforeningen Jørgen Ramskov siger, at foreningen ikke har nogen specifik holdning til hverken Arne Bros eller Vinca Wiedemanns fratrædelser.

»Vi har hele tiden haft fokus på, at skolen skulle fungere, og det har den helt oplagt ikke gjort igennem længere tid.  Så nu håber vi, at der er basis for, at Bo Damgaard som konstitueret rektor kan få gang i den dialog, der er brug for, og skabt ro om undervisningen. Filmskolen skal være både filmfaglig og kunstnerisk, samtidig med at den også på den lange bane udvikler sig. Så håber vi, at Kulturministeriet hurtigt får rekrutteret en ny rektor, samtidig med at der etableres en bestyrelse,« siger Jørgen Ramskov, der også henviser til filmbranchens aftagerpanel, der har fulgt konflikten på filmskolen på nærmeste hold.

»Det er mit indtryk, at der ikke er lang afstand mellem aftagerpanelets og elevernes ønsker for skolen,« siger Jørgen Ramskov.