Universitetet sikrer, at jazzen ikke glemmes

Det nyoprettede Center for Dansk Jazzhistorie ved Aalborg Universitet samler ikke blot på fortidens materialer, men vil også have fingeren på pulsen.

At føre jazz i mantal i form af tunge biografiske, diskografiske eller historiske værker plus at opbygge vægtige samlinger af plader, bøger, film og andre jazzrelaterede relikvier, det er bare en god dansk tradition. Gennem mange år foregik de mest omfattende aktiviteter i Det Danske Jazzcenter i Rønnede, men efter centrets nedlæggelse for ti år siden er der sket en vis spredning.

Men nu er der atter ved at komme lidt samling på foretagsomheden - eller i hvert fald overblik over situationen. I de senere år har ansatte og studerende ved Aalborg Universitet nemlig meget målrettet og entusiastisk forsket i dansk jazz, og sidste år lykkedes det for universitetslektor Tore Mortensen at få etableret det, der nu hedder Center for Dansk Jazzhistorie - eller blot CDJ, og som er hjemmehørende under Institut for Sprog og Kultur ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.

Grundstammen i centrets omfattende jazzbibliotek - plader, bånd, bøger, tidsskifter etc. - baserer sig på de to samlinger, som for nogle år siden blev opkøbt fra henholdsvis jazzskribenten Erik Wiedemann og jazzradiomanden Peter Tage. Siden er samlingen blevet suppleret med diverse donationer, og derudover er der begrundet håb om, at centret kan få midler til at anskaffe den samling af jazz-materiale, som den navnkundige jazzpladeproducent Karl Emil Knudsen efterlod sig, og som anses for at være den største og mest unikke i Danmark.

En af de væsentligste aktiviteter for Center for Dansk Jazzhistorie er Jazznetværket. Elementært sagt holder centret en permanent kontakt til de institutioner og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med jazzen i Danmark. På den måde vil man til enhver tid kende til igangværende aktiviteter samt til adresser på relevant materiale og viden. Til opbygning og udbygning af Jazznetværket - over en to års periode - har Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation netop bevilget centret 400.000 kroner.

Et andet af centrets projekter er Dansk Jazz Oral Historie. Her handler det om at interviewe musikere og andre af dansk jazz aktører, som har været øjen- og ørevidne til begivenhederne. Lige for tiden arbejder et hold medarbejdere på en bog, der - som et pilotprojekt - skal dokumentere jazzens historie i Aalborg og derved tjene som en model for lignende værker om jazzmiljøer i den danske provins.

»Jazzen er en del af den danske kulturarv«, fastslår Tore Mortensen og hans sekundanter, som alle håber på fortsat velvilje fra diverse fonde, idet så godt som alle aktiviteter skal finansieres eksternt.