Dansk er også en god fortælling

Det første af seks tykke bind om vort modersmåls historie er både indbydende og substantielt, imødekommende og lidt elitært.

»Dansk sproghistorie« består af forskellige fortællinger om det danske sprog i dets historiske og anden forskellighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Fra bogen

Som min gamle yndlinglærer altid sagde: Man kan ikke forstå noget som helst ordentligt, hvis man ikke også forstår det historisk. Dét gælder i allerhøjeste grad også sproget, og alene af den grund er det en glæde at kunne konstatere, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab nu har udsendt første bind af en ny monumental udgivelse om netop dét.

En dansk sproghistorie i seks tykke bind skal det blive til, seks bind om modersmålet, som vi kender det og elsker det, og så alligevel ikke, for det er med sproget, som det er med det meste andet i denne verden: Det kommer af noget, og det bliver til noget, og det forandrer sig til noget andet. Dansk er ingen statisk størrelse, hvilket følgende ord fra en skolekomedie fra omkring 1520 er et meget godt eksempel på:

»Hør Knud jeg haffuer itt lønlig raad,

Dette vill ieg ey for tide

Wdi itt hemmelig sted vill vi hengaa,

der vill ieg dig dette sie«.

Går man længere tilbage i tiden, bliver det, om man så må sige, meget værre, og på et tidspunkt er dansk ikke længere dansk, men noget fællesnordisk, og hvis man kunne gå endnu flere tusinde år tilbage, så ikke engang dét, og hvis man går tilstrækkeligt langt frem i tiden, vil der ikke længere være noget dansk, som vi kender det.

Sprog er en også i dén forstand noget levende og foranderligt. Det byder nærværende, ganske fortræffelige første bind af Dansk sproghistorie, »Dansk tager form«, på talrige eksempler på.

Sproglig refleksion

At nyudgivelsen kommer nu, skyldes, forstår man på forordet, at der i de seneste 50-60 år er etableret megen ny viden om sprogets historie. Desuden er rigsmålet begyndte at fortrænge dialekterne, dansk påvirkes af engelsk og af globaliseringen, og der tales flere sprog i Danmark, end det før gjorde. Derfor er det ifølge udgiverne tiltrængt at »bidrage til den sproglige refleksion i Danmark«.

Og det bliver der så også, bidraget, i »Dansk tager form«, der begynder med en introduktion til sprogets kilder - det talte sprog, det skrevne sprog og det trykte sprog - og bevæger sig videre over emner som sproghistorie og sprogteori, ordbøger og grammatikker og forskellig skrift, fra runerne over den ældste bogstavskrift til skriften i nutidens offentlige rum.

Emnerne behandles her, som de også vil blive det i senere bind, overvejende kronologisk, og fordi der ikke er tale om én, fremadskridende sprogfortælling, findes der overlappende beskrivelser. Det gør værkets hovedredaktør, Ebba Hjorth, selv opmærksom på i forordet.

»Dansk sproghistorie« er altså en række forskellige fortællinger om det danske sprog i dets historiske og anden forskellighed, og to ting falder i øjnene ved læsning af første bind: Dels den fortælleglæde, man mærker hos de forskellige forfattere, en god gøren-sig-umage med formidlingen. Dels en faglig insisteren, der utvivlsomt vil gøre dele af værket noget vanskeligt tilgængelige for nogle læsere, men som til gengæld er nødvendig, hvis det hele skal være seriøst nok og til gavn og glæde for ægte sprognørder.

At der også er smukke illustrationer af gamle skrifter, billeder af fortidens lærde sprogforskere, levende beskrivelser af nogle af de største og lækre diagrammer, fuldender billedet af et værk, der, her ved begyndelsen, præsenterer sig på én gang indbydende og substantielt. Lidt elitært, men på den imødekommende måde. Det har sproget godt af. Det har vi andre også.

Til »Dansk sproghistorie« er tilknyttet hjemmesiden dansksproghistorie.dk

Titel: Dansk sproghistorie 1. Dansk tager form. Redaktion: Ebba Hjorth m.fl.. Sider: 476. Pris: 399,95. Forlag: Det danske sprog- og litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag.