Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi skal satse for at beholde den grønne førertrøje

Skal vi fastholde vores førerposition inden for vindenergi, er det afgørende, at vi accelererer innovation samt forskning og sikrer gode rammer for uddannelse af arbejdskraft,

Peter Hauge Madsen. Fold sammen
Læs mere

I løbet af de kommende årtier forventes den globale efterspørgsel på energi at stige markant. 1,3 milliarder mennesker mangler i dag adgang til billig strøm, og tallet stiger i takt med, at befolkningstallet udvikler sig hurtigere end forsyningsnettet. Verden har brug for ny kapacitet, og politiske beslutningstagere står foran en historisk mulighed for at imødekomme den stigende efterspørgsel uden at påføre samfundet betydelige omkostninger i form af klimabelastninger og forurening. Effektive grønne løsninger er vejen frem.

Formår vi at overbevise verdens beslutningstagere og investorer om, at omstillingen til grøn energi kan gøres omkostningseffektivt, rummer det et enormt eksportpotentiale. Men vi er ikke de eneste, der har set de økonomiske muligheder i omstillingen til grøn energi. I andre dele af Europa og ikke mindst i Asien investeres der voldsomme beløb i industri, forskning og udvikling for at blive leverandør til den grønne omstilling. Eksportpotentialet udløses ikke af sig selv, men kræver, at vi styrker og udbygger Danmarks grønne energimodel og teknologiske styrke, så vi fortsat fungerer som udstillingsvindue for resten af verden og er et attraktivt sted at udvikle og producere de teknologiske løsninger.

Danmark har i dag en global førerposition inden for grøn teknologi og i særdeleshed vindenergi. Vindenergi er en gennemprøvet teknologi, som kan levere ny energikapacitet hurtigt og effektivt. Samtidig er det en vedvarende energikilde, der begrænser de indirekte omkostninger fra klimaændringer og forurening. Derfor er det en meget omkostningseffektiv løsning for samfundet. Vindenergi har imidlertid hverken nået grænsen for den teknologiske udvikling, ej heller har den nået grænsen for omkostningseffektivitet.

Danmark står stærkt

I Danmark har vi engagereret os i vind på et tidligt tidspunkt. Derfor har vi opbygget en unik viden om vindenergi, som i dag kommer hele verden til gode og udgør en vigtig del af Danmarks eksport. Succesen skyldes især, at vi har skabt et unikt samspil mellem viden og håndværk.

Meget tidligt har vi turdet investere i udviklingen af stærke vindklynger, hvor private virksomheder og dygtige offentlige forskningsenheder samarbejder om at finde løsninger på fremtidens udfordringer på energiområdet. Danmark muliggør i dag integreret produktudvikling på grund af korte afstande mellem alle involverede parter, fra forskning og udvikling til test og produktion. Sideløbende har vi investeret i uddannelse på mange niveauer, således at engagerede unge søger til Danmark for at uddanne sig til og søge ansættelse i vindenergisektoren.

Senest har Vestas i samarbejde med DTU Vindenergi udviklet et anderledes koncept for en vindmølle. Sammen har vi rejst en multirotor-mølle med fire rotorer monteret på ét tårn, og i dag skydes 2. testfase i gang. Møllen udfordrer ideen om, at vindmøllerne skal blive større for at elprisen kan blive mindre og demonstrerer, hvordan helt nye tilgange kan skabe innovation i praksis.

Mere innovation og uddannelse

Og netop det har Danmark brug for meget mere af. Vindenergi tiltrækker udenlandske forskere samt kapital og skaber samtidig grundlaget for nye eksporteventyr, så længe vi er først med de nyeste løsninger. Men skal vi fastholde vores førerposition i fremtiden, er det afgørende, at vi accelererer innovation samt forskning og sikrer gode rammer for uddannelse af arbejdskraft, som gør det muligt for branchen at agere hurtigt, samt sikrer lettere adgang til test-sites. Danmark skal være det land, der først tager de næste skridt i den grønne omstilling ved at finde innovative løsninger på anvendelsen af grøn el i flere sektorer på en smartere måde.

En sådan udvikling forudsætter en endnu tættere forbindelse i hele værdikæden. Derfor skal vi styrke samarbejdet ikke bare mellem private virksomheder og universiteter og andre videns- og testinstitutioner, men også universiteterne imellem, så de understøtter hinanden og dermed højner kvaliteten i uddannelserne. Et vigtigt led heri er at udnytte de danske traditioner for offentlig-privat samarbejde og udnytte universiteter og institutioners respektive styrkepositioner i et strategisk samarbejde inden for forskning og udvikling.

Der er derfor behov for at støtte fremtidens forskning og uddannelse i vindenergi i et strategisk samarbejde mellem det politiske system, landets universiteter og industrien. Det enkelte universitets unikke ekspertise skal matches med de udfordringer, vi står over for, og forsknings- og innovationsbevillingerne skal give mulighed for at yde en markant indsats.

Vind- og elektrificeringsvejen er det rationelle valg for den grønne omstilling. Satser vi på at styrke vores position inden for udviklingen af fremtidens energisystemer, vil verdens ingeniører og forskere stå i kø for at deltage. Det er en mulighed, vi ikke skal gå glip af. Vi skal udnytte, at en bæredygtig løsning på fremtidens globale energibehov kan gå hånd i hånd med både danske arbejdspladser og solide eksportindtægter.

 

Anders Vedel er Chief Technology Officer i Vestas, og Peter Hauge Madsen er institutdirektør på DTU Vindenergi.