Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

DR går kritisk til Søren Kam

»Vi kan afvise, at tilblivelsen af DRs program om Søren Kam har krævet »venneaftaler«. Programmets 17 år gamle privatoptagelser med Søren Kam er overdraget DR kvit og frit, uden tilknyttede betingelser, og derefter underkastet den nødvendige journalistiske kritik.«

Udateret arkivbillede fra 1940-45 af Søren Kam. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

I et debatindlæg under overskriften »Når DR gør nazismen spændende« anklager Timme Bisgaard Munk 19. april DR-dokumentaren »Søren Kam: Nazisten der aldrig fortrød« for at hylde nazismen i almindelighed og den tidligere SS-officer Søren Kam i særdeleshed.

Som henholdsvis tilrettelægger og redaktør for den pågældende dokumentar undrer vi os stærkt over Timme Bisgaard Munks udlægning.

Kendsgerningen er, at Søren Kams revisionistiske syn på Anden Verdenskrig gennem hele programmet konfronteres med de historiske realiteter, og at dette er en af pointerne med dokumentaren.

F.eks. bliver Kams skønmaleri af koncentrationslejren i Dachau modsagt punkt for punkt af to af Danmarks førende besættelseshistorikere, Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsen.

Det samme gælder Kams overbevisning om, at Nazi-Tyskland iværksatte angrebet på Sovjetunionen som et forsvar for den europæiske civilisation, og påstanden om at tyskerne ikke begik krigsforbrydelser på Østfronten.

Vi kunne give mange flere eksempler, der dementerer Timme Bisgaard Munks påstand om, at historikerne i programmet kun bliver brugt »til at skabe en neutral kronologi i hans [Søren Kams] arbejde i folkemordets tjeneste.«

Timme Bisgaard Munk skriver videre, at Søren Kams ønske om at blive mindet som Danmarks største kriger »fremstår som programmets konklusion.«

Også det har vi svært ved at se. Historiker Mikkel Kirkebæk siger netop som oplæg til Søren Kams syn på sig selv som »Danmarks største kriger«, at Søren Kam er et eksempel på, hvordan radikalisering i et nichemiljø kan gøre et menneske i stand til »at tage liv og gøre grufulde handlinger.«

Vi kan lære af Kams historie

Vi ser Søren Kams forvildede udtalelse som en illustration af, i hvor høj grad han levede i en stærkt alternativ virkelighed, og som en understregning af hans mangel på selvindsigt og selvkritik.

Vi kan desuden afvise, at programmets tilblivelse har krævet »venneaftaler«. Programmets 17 år gamle privatoptagelser med Søren Kam er overdraget DR kvit og frit, uden tilknyttede betingelser, og derefter underkastet den nødvendige journalistiske kritik.

DR har gennem årene lavet utallige udsendelser om modstandskampen og nazismens ofre. Vi tror modsat Timme Bisgaard Munk, at offentligheden også er interesseret i udsendelser, der giver seerne indblik i, hvordan et menneske ender som nazist og beslutter sig for at kæmpe for Hitlers tusindårsrige.

Søren Kams historie kan gøre os klogere på, hvorfor og hvordan unge mennesker bliver radikaliseret, og hvordan denne radikalisering kommer til udtryk – nu som dengang.