Vær bevidst om udfordringen

Kvindelige topledere. Selv om det i år er 100 år siden, at de danske kvinder fik ret til at sætte et kryds på stemmesedlerne, er vi stadig bagud, når det gælder kvinder i topjob.

Konference om Kvindelige Ledere i Pilestræde. Marianne Siig (th.) og Lilian Mogensen er på scenen samtidig i en debat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

For at skabe fokus på kvinders rolle i lederstillinger, er det afgørende, at der er fokus på at arbejde målrettet og konkret med at skabe diversitet.

»Det er vigtigt, at alle medarbejdere kan udfolde og realisere deres potentiale. Det er vigtigt for os som virksomhed i forhold til vores ansvar over for medarbejderne, at vi har en inkluderende kultur og dynamik, hvor medarbejdere ikke bliver bremset på grund af eventuelle ubevidste fordomme,« siger Marianne Egelund Siig.

Hun har siden sommer været chef for diversitet for alle 30.000 medarbejdere i Nordea; tidligere har hun også indført leadership pipeline-konceptet og været ansvarlig for træning af de 3.700 ledere.

I Nordea arbejder man konkret med at få flere kvinder ind i lederstillinger, blandt andet har man lavet to politikker omkring det.

Den ene er, at begge køn skal være repræsenteret blandt de sidste tre kandidater i rekrutteringer til lederstillinger. Den anden er at holde kontakt til folk på barsel og huske dem i forhold til organisationsændringer og nye stillinger, så der ikke bliver taget et misforstået hensyn.

»Selvfølgelig skal vi acceptere, at mænd og kvinder er forskellige, men det har intet at gøre med at være en god leder,« siger Marianne Egelund Siig og fortsætter: »Hvis man har talentet, kompetencerne, viljen og lysten til at sætte retning og tage ansvar for andre mennesker, skal man gå efter det.«

En udfordring for hele samfundet

Hun peger også på, at man skal stoppe med at ophøje valget om at være ambitiøs med sit arbejde og også have børn og familie som et eksistentielt enten/eller-livsvalg.

»Vi pålægger hele tiden kvinder den her vægtskålsvurdering – god mor eller god karriere. Det er efter min mening helt forkert og tarveligt over for kvinderne. Der er jo ikke forskel på en leder, der sætter sig til computeren og arbejder efter at have puttet børnene, og på skolelæreren som gør det samme og sidder og retter stile,« påpeger Marianne Egelund Siig, hvis pointe er, at det er en udfordring for alle at have et fuldtidsarbejde og samtidig være der fuldtids for sine børn. Det gælder ikke bare for kvinderne.

Marianne Egelund Siig mener, at det er fundamentalt at øge bevidstheden omkring de barrierer, der er for kvindernes muligheder og arbejde mere konkret med at bringe dem ind i lederstillinger.

Det er vigtigt, at vi giver slip på ideen om, at det er kvinderne, der skal lave om på sig selv, for det er der ifølge Nordea-lederen ingen grund til.

»I stedet bør vi se på det som en fælles strukturel og kulturel udfordring, hvor det hverken handler om at fikse kvinderne eller anklage mændene, men at »skrue på alle knapperne«. Det er både en sektorproblemstilling, men også en generel problemstilling i vores samfund,« siger hun.

Marianne Egelund Siig er selv mor til tre og valgte at tage to års barselsorlov, da hun fik sin yngste for at have bedre tid til alle tre børn.

Hun har været leder i 20 år og har hentet sin energi til arbejdet, fordi hun brænder for det, hun laver.

»Jeg har altid lavet noget, som, jeg synes, var meningsfyldt i en større samfundsmæssig kontekst, og det tror jeg er med til at drive de resultater, man skaber,« siger hun om sin egen succes.