Udenlandsk arbejdskraft kan udløse konflikt

Fagbevægelsen vil have kædeansvar ind i overenskomsterne, efter det røg ud af finanslovsforhandlingerne.

Foto: keld Navntoft

De kuldsejlede finanslovsforhandlinger med Enhedslisten lægger tungt pres på de private overenskomstforhandlinger, der i dag starter med byggeriet som det første område.

Lønmodtagerne vil stemme imod en aftale, hvis ikke arbejdsgiverne tager et større ansvar for at få udlændinge til at arbejde på overenskomst, ikke mindst i form af det såkaldte kædeansvar. Det vurderer flertallet i fagbevægelsens bagland i en rundspørge, Berlingske har foretaget blandt en række lokale fagforeningsformænd i både 3F, Dansk Metal, NNF og HK. Ud af i alt 60 lokale fagforeningsledere peger 38 på, at deres medlemmer vil stemme nej, hvis ikke arbejdsgiverne tager større ansvar for at få udenlandsk arbejdskraft på overenskomst. Samtidig mener 43 af dem, at de øgede forventninger er en direkte konsekvens af, at regeringen indgik en finanslovsaftale med de borgerlige og afviste kædeansvaret. »Vi ender i konflikt, hvis ikke arbejdsgiverne vil være med til at gøre noget ved social dumping. Vi står med en reel trussel mod den danske model, hvor overenskomsterne bliver underbudt af udenlandsk arbejdskraft. Selvfølgelig er vi også parate til at gøre mere for at organisere udlændingene i vores fagforening, men arbejdsgiverne må også tage ansvar for det. Mine arbejdsløse medlemmer skal ikke stå at se på, at østeuropæere laver vores arbejde til den halve løn, og jeg forstår ikke, at arbejdsgiverne ikke vil være med til at sikre, at vores fælles overenskomster bliver fulgt,« siger Jesper Peter Holm, formand for 3F Storkøbenhavn-Nordvest.

Samme melding lyder fra lokalformanden for 3F i Vejle, Martin Jensen.

»Vores kollegaer på byggepladserne bliver stadig mere presset af den udenlandske arbejdskraft. Der er ingen tvivl om, at kædeansvar er et meget stort ønske for vores medlemmer,« siger han.

Fagbevægelsens appel bider dog ikke på Dansk Byggeri, der afviser kædeansvar, fordi mange virksomheder benytter sig af flere underleverandører samtidig. Arbejdsgiverforeningen peger på, at 3F siden 2010 har haft mulighed for at indkalde arbejdsgiverne til organisationsmøder, hvis de har været i tvivl, om deres udenlandske ansatte har brudt overenskomsten. Møderne er mere end firdoblet siden 2010.

»Vi har masser af kontrolredskaber overfor udenlandsk arbejdskraft allerede. Problemet med social dumping i vores branche er stærkt overdrevet. Vi kan se, at vores lønninger ikke er blevet trukket ned, hvorimod mange andre områder bruger gratis arbejdskraft, for eksempel studerende,« siger Lars Storr-Hansen, adm.direktør i Dansk Byggeri.

Konflikt kræver samlet nejSidste gang endte parterne i forligsinstitutionen og blev med nød og næppe enige om i stedet at kopiere elementer fra industriens aftale.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen ved Københavns Universitet kan byggeriet da også ende med at udløse en storkonflikt, hvis de får et flertal i resten af fagbevægelsen til at stemme nej til det samlede mæglingsforslag.

»Men i første omgang skal Dansk Byggeri og 3F selv forsøge at løse den knude om udenlandsk arbejdskraft, som de slap sidste gang. Der er ingen tvivl om, at det her er meget hot for fagbevægelsen nu. Men Dansk Byggeri er presset af krisen, så spørgsmålet er, om de kan finde nogle løsninger, som ikke er for dyre,« siger han.

Industriens forhandlinger begynder til januar. Det er normalt industriens forlig, som danner rammen for de efterfølgende områder og et eventuelt mæglingsforslag.