Lederen skal være både loyal og troværdig

Læs mere
Fold sammen

Sidste uges dilemma handlede om Torben, der som chef er blevet bedt om at præsentere medarbejderne for et tilbud om at få et armbåndsur, der overvåger deres søvn og sender data til ledelsen. Uret er en del af virksomhedens strategi for at fremme de ansattes sundhed.

»Torben står over for et klassisk dilemma, man som leder skal forholde sig til, hvis man bliver pålagt en beslutning, man ikke er enig i: Skal man loyalt udføre beslutningen, eller skal man følge sin mavefornemmelse,« lyder kommentaren fra ledelsesrådgiver hos Lederne, Bjarne Henning Jensen.

Han er ikke selv i tvivl om svaret.

»Torben har ikke andre muligheder end at være loyal og eksekvere beslutningen, uanset om han bryder sig om den eller ej. Ellers mister han legitimitet som leder,« siger Bjarne Henning Jensen.

Derfor skal Torben vælge løsning nummer 3, der indebærer, at han anbefaler armbåndsuret men afviser at svare på, om han selv vil tage imod tilbuddet.

Løsning nummer 2, som indebærer, at Torben åbent siger nej og beder medarbejderne følge deres egen mavefornemmelse, dur derimod ikke.

»Nogle vil måske mene, at det ville gøre ham til en autentisk leder, men det er en misforståelse. Det ville ikke være udtryk for autencitet men illoyalitet,« siger Bjarne Henning Jensen.

Det tredje alternativ, hvor Torben først anbefaler armbåndsuret og derefter selv åbent tager imod tilbuddet, duer heller ikke, lyder det fra ledelsesrådgiveren.

»Så risikerer han meget nemt at miste troværdighed, fordi medarbejderne formentligt hurtigt vil gennemskue ham. Det er slet ikke nødvendigt, at han selv tager mod tilbuddet. Det er jo en privat sag for alle, om man takker ja eller nej. Derfor kan han nemt afvise at svare for sit eget vedkommende,« siger Bjarne Henning Jensen.