Jeg vil jo bare gerne i gang

Fagforeningen DJØF er enig med arbejdsgiverne: Jobcentre og a-kasser er for dårlige.

05BUSanna-hald-bred-i-farve.jpg
Anna Hald Thøisen har været ledig siden 1. maj og efterlyser mere spændende initiativer fra både a-kasse og jobcenter. Foto: Kasper Palsnov Fold sammen
Læs mere

Kritikken er haglet ned over jobcentre og a-kasser den seneste tid, og nu bærer akademikerne mere brænde til bålet inden efterårets store reform af området.

For på trods af en ledighed over gennemsnittet går de højtuddannede forgæves hos den offentlige jobformidling, viser en undersøgelse blandt 700 ledige akademikere. Én af dem er den 40-årige Anna Hald Thøisen, der har en HD fra CBS og mange års erfaring – blandt andet som leder af medlemssekretariatet i en brancheorganisation.

Da hun blev ledig i maj, foreslog jobcenteret hende som det første et kursus i at skrive ansøgninger på samme måde som de fag- og ufaglærte.

Den næste oplevelse var så mødet med a-kassen, der anbefalede hende ikke at søge for bredt og tage den helt med ro. Faktisk skulle hun slet ikke søge, mens hun var på kursus, og hun skulle i øvrigt drosle lidt ned på ansøgningerne, for det var kun nødvendigt med to om ugen.

»Der var ingen opfordring til at komme ud i virksomhederne, ingen forslag til at tænke ud af boksen, for eksempel med vikariater eller noget andet. Jeg vil jo bare gerne i gang. De sagde det nok i den bedste mening, men jeg synes, at det er en misforstået beskyttelse af os og forstår ikke, at vores skattepenge går til det,« siger Anna Hald Thøisen, der selv fortsatte jobsøgningen, selv om det i mellemtiden var lykkedes hende at erstatte det ubrugelige skrivekursus med et mere relevant projektstyringskursus.

Bedste metoder bruges mindst

Svarene i DJØFs undersøgelse vidner da også om, at der er plads til forbedring (se grafikken herunder). Kun 12 procent af dem har fået et tilbud om privat løntilskud, og kun 24 procent har fået tilbudt virksomhedspraktik, hvilket ellers er de former for aktivering, der ifølge eksperter virker bedst. Samtidig erklærer kun seks procent sig enige i, at kommunen kender til deres arbejdsmarked, og næsten hver tredje mener ikke, at a-kasserne er kompetente nok til at hjælpe dem i arbejde.

»Det tyder på, at især jobcentrene mangler det netværk ude blandt virksomhederne, som er afgørende for at få nyuddannede ind på arbejdsmarkedet,« siger Lars Munck, arbejdsmarkedspolitisk chef i DJØF.

Kommuner skal samarbejde

Både jobcentre og a-kasser kan se frem til et større gennemsyn, når regeringen til efteråret tager hul på en større reform af området. DJØF håber, at kommunerne får et større incitament til at samarbejde om aktiveringen af de højtuddannede.

»Vi skal samle ekspertisen i stedet for at have den spredt ud over 91 jobcentre med vidt forskellig praksis. Især de små jobcentre har svært ved at hjælpe akademikere,« siger Lars Munck.

Samme øvelse, mener han, burde ske med Aa-kasserne, hvor DJØF gerne så, at grænsen for, hvor mange medlemmer en a-kasse skal have, bliver sat op fra de nuværende 25.000.

»Jo større a-kasse, jo mere effektivt bliver den drevet, og jo bedre service kan den levere,« siger DJØF-politikeren. Men det er vel forfejlet at tro, at jobcentre og a-kasser kan skaffe jeres medlemmer et job – deres opgave er jo at sikre, de står til rådighed?»Jo, men når vi bruger så mange penge på et system, som alle ledige er forpligtet til at bruge og med stigende dimittendledighed, så bliver det nødt til at fungere bedre,« siger han. Akademikerne taler ikke for døve øren. For alt er i spil til den kommende reform af beskæftigelsessystemet, garanterer de Radikales arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq. Han har især øje for de nyuddannede, mens stærke ledige – som Anna Hald Thøisen – bedre kan klare sig selv.

»Når vi siger, at systemet skal rumme alle, er det også vigtigt, at det sker i praksis. Det er især vigtigt, at de nyuddannede kommer i gang med det samme, for ellers bliver de overhalet af næste hold. Vi er meget åbne overfor at tænke nyt i forhold til akademikerne,« siger han.

Unge kommer hurtigere videre

Kommunerne har for længe siden meldt ud, at de hellere vil måles på deres resultater fremfor på hvor mange samtaler, de holder med de ledige.

Men man skal ikke nødvendigvis tro, at andre kan gøre det bedre, lyder forsvaret fra jobcentrene, som er trætte af at blive skældt ud på.

»Når først de unge har fået foden indenfor, så har de det ikke så svært som andre ledige. Tidligere forsøgte vi også at udlicitere opgaven til andre firmaer, men de kunne altså heller ikke gøre det bedre,« siger jobcenterchef i Odense, Dennis Mølgaard.

Anna Hald Thøisen håber nu alligevel, at der kommer til at ske noget drastisk – både med jobcentre, a-kasser og deres samarbejdspartnere, de såkaldte andre aktører.

»Jeg har virkelig undret mig over, at når vi på så mange andre områder har en god offentlig service, ikke har en bedre jobformidling. Jeg tror simpelthen, de skal starte helt forfra,« siger hun.