Derfor er motivation en kerneopgave i ledelse

KRONIK:

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne.
Læs mere
Fold sammen

Når jeg er sammen med venner og familien, kommer vi meget ofte til at tale om arbejde og også om, hvad der egentlig motiverer os i dagligdagen. I de fleste tilfælde ender vi med at tale om ledelse, og det gør vi, fordi det for os som for mange andre medarbejdere er ledelse og ikke mindst den nærmeste leder, der er afgørende for, om vi både trives og motiveres på jobbet.

At leder og ledelse har en afgørende betydning for motivation og trivsel kan i mange tilfælde også ses i sammenhæng med fratrædelser, hvor det ikke er ualmindeligt, at nærmeste leder enten er årsag til eller medvirkende årsag til et stillingsskift.

Hvordan nærmeste leder udøver sin ledelse, er derfor bestemt ikke uvæsentligt. Og det stiller unægteligt krav til den enkelte leder, som hele tiden skal være opmærksom på, at den direkte personale­ledelse ikke stryges af listen i prioriteringen af de mange daglige arbejdsopgaver. Jeg tror heller ikke, at nogen ledere bevidst fravælger den direkte personaleledelse, men presset fra andre opgaver kan gøre, at mange oplever at have væsentligt mindre tid til ledelse og motivation af medarbejderne, end de grundlæggende ønsker.

Problemstillingen belyses i en undersøgelse fra november i år. Her har Lederne og analyseinstituttet YouGov spurgt 2.335 ledere, hvad de ser som den største udfordring i lederjobbet. 30 procent af de adspurgte peger på opgaven med at motivere og lede medarbejdere.

Det at motivere sine medarbejdere er efter min mening en af kerneopgaverne for en leder og bør som udgangspunkt ikke være en udfordring, for det hører med til faget ledelse. Men den helt store udfordring kan måske være at finde tiden til at være en nærværende leder. For mange ledere er dagligdagen blandt mange andre opgaver også præget af eksempelvis driftsopgaver. Derfor bliver tiden til ledelse ofte knap.

Medarbejdernes motivation er afgørende for, at der bliver leveret et godt stykke arbejde, og dermed også for virksomhedens bundlinje. Derfor kender jeg ikke nogen god undskyldning for ikke at prioritere tid til medarbejderne. Men jeg har forståelse for, at det kan være svært at finde tiden, når kalenderen er fuld af aftaler og opgaver.

I hvor stor stil man skal motivere med­arbejderne, kan være lidt af en balancegang. Nok skal vi som ledere være både nærværende og i konstant dialog med vores medarbejdere, men medarbejderne ønsker også at få spændende og udviklende arbejdsopgaver, have indflydelse og selvstændigt kunne arbejde med problemstillinger. Doseringen af ledelse kan være uhyre svær. Derfor kan jeg godt forstå de ledere fra den fornævnte undersøgelse, som peger på motivation og ledelse som en udfordring. For meget ledelse kan få en medarbejder til at føle sig kontrolleret – og for lidt ledelse kan give oplevelsen af ledelsessvigt med risiko for følgevirkningen manglende motivation.

Det er en vigtig ledelsesopgave at motivere sine medarbejdere, og en rigtig vigtig faktor i fastholdelse af medarbejdere. At motivere sine medarbejdere betyder for mig at sikre, at de har tilstrækkeligt med udfordringer, der skal være en vis grad af medindflydelse, og så skal der selvfølgelig også være ros og anerkendelse undervejs.

Motivation hænger i høj grad sammen med arbejdsglæde. Og er man som medarbejder eller leder motiveret til sit arbejde, oplever man også den dejlige følelse at glæde sig til at møde ind på arbejde, uanset om det er mandag eller fredag, sommer eller vinter. En følelse, som nærmeste leder, men også i høj grad den enkelte medarbejder, har stor indflydelse på.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne.