Danske Bank-formanden slider mest for pengene

Bestyrelsesformandens arbejdsbyrde varierer meget – men det gør honoreringen også. Michael Pram Rasmussen topper med over tre mio. kr. hos Mærsk, mens Carlsbergs formand, Flemming Besenbacher, nøjes med en million.

Danske Banks Ole Andersen er blandt de travleste bestyrelsesformænd i de store erhversforetagender. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Mange hårdtarbejdende administrerende direktører drømmer om at smide slipset og skifte det hårde daglige slid ud med interessante og vellønnede bestyrelsesposter. Men drømmer man om mere fritid, skal man se sig godt for. For der er store forskelle på bestyrelsesformandens arbejdsbyrde og honorering i Danmarks største selskaber.

Noget af det mest slidsomme er formandsposten i Danske Bank. Banken afholdt sidste år 19 bestyrelsesmøder svarende til mere end hver tredje uge. Bestyrelsesformand Ole Andersen får lige knap to mio. kr. for sin indsats. Legetøjs­koncernen Lego ligger i bunden, når det gælder frekvens i bestyrelsesmøder, og nøjes normalt med fem årlige møder, og bestyrelsesformand Niels Jacobsen modtager anslået 900.000 kr. A.P. Møller - Mærsk og Carlsberg ligger nogenlunde midt imellem med syv-ni ordinære bestyrelsesmøder. Mærsks Michael Pram Rasmussen får anslået godt tre mio.kr. i honorar, mens Carlsbergs formand, professor Flemming Besenbacher, får godt en mio. kr.

Men én ting er antallet af formelle møder – noget andet er forberedelse og ad hoc-sager.

Ifølge en af Danmarks mest erfarne bestyrelsesformænd, Lars Nørby Johansen, som er formand for bl.a. William Demant, Codan og Falck, siger, at arbejdsbyrden pr. post varierer fra en til to dage om måneden over en dag om ugen og op til fuldtid i krisesistuationer.

Også A.P. Møller - Mærsks kommunikationschef, Louise Münter, understreger, at det er vanskeligt at sige noget generelt og målbart om, hvor omfattende bestyrelsesarbejdet er.

Strategiseminarer og rejser hos Mærsk

Bestyrelsen holder normalt syv-ni ordinære møder årligt, heraf et årligt strategiseminar af en til to dages varighed. De ordinære møder varer normalt fem-seks timer.

Men formandskabet personificeret ved formand Michael Pram Rasmussen og næstformændene, William Demant-chef Niels Jacobsen og Mærsk-arvingen Ane Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, holder derudover ca. hver måned eller efter behov forberende formandskabsmøder, hvor koncernchef Nils Smedegaard Andersen også deltager. Mærsk-bestyrelsen tager også på rejser med varierende frekvens. Nogle gange hvert år, andre gange hvert andet eller hvert tredje år, og derudover tager enkelte medlemmer på individuelle rejser.

Som bestyrelsesformand deltager man også i den årlige generalforsamling, behandler sager til orientering eller beslutning mellem møderne og forbereder bestyrelses­møder og gennemgår bestyrelsesmateriale. Nogle formænd sidder også i forskellige bestyrelsesudvalg, som typisk mødes to eller fire gange årligt.

Den familieejede Lego-koncern fortæller kun sparsomt om koncernbestyrelsens arbejde. Eneste konkrete oplysning, det er muligt at få, er, at koncernbestyrelsen holder fem faste bestyrelsesmøder årligt. »LEGO A/S Koncern­bestyrelsen har en række forskellige aktiviteter og møder i løbet af et år. Der er fastsat fem bestyrelsesmøder årligt. De andre aktiviteter og bestyrelsesmøderne afhænger af de behov, der er i LEGO Koncernen, og derfor skifter lokaliteten for møderne og varigheden af møderne. Yderligere information om LEGO A/S Koncernbestyrelsen og dennes arbejde er ikke noget, vi deler,« skriver pressechef Roar Rude Trangbæk i en mail. Berlingske har spurgt bestyrelses­formand Niels Jacobsen om yderligere oplysninger om tidsforbrug, men formanden henviser til Lego.