Arbejdsbyrden er mangedoblet efter finanskrisen

Folk, der ikke har siddet i bestyrelsen i en finansiel virksomhed, forstår ikke, hvilket pres der er på, siger bestyrelsesformanden i Danske Bank, Ole Andersen.

Folk, der ikke har siddet i bestyrelsen i en finansiel virksomhed, forstår ikke, hvilket pres der er på, siger bestyrelsesformanden i Danske Bank, Ole Andersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

»I de ti år, jeg har beskæftiget mig med aktivt bestyrelsesarbejde, har arbejdet forandret sig enormt, og uanset branche og selskab er tidsforbruget større. I den finansielle sektor er arbejdspresset steget med mindst en faktor fire. Det skyldes i høj grad håndteringen af efterveerne fra finanskrisen, men også det enorme regulatoriske pres, der er på sektoren,« siger Danske Banks bestyrelses­formand, Ole Andersen.

»Folk, der ikke har siddet i bestyrelsen for en finansiel virksomhed, tror jeg ikke forstår, hvilket enormt regulatorisk pres der er. I Danske Bank afholder vi 15-20 bestyrelsesmøder om året og lige så mange møder i vores fire bestyrelseskomitéer, så vi er hurtigt oppe på 30-40 formelle møder om året.«

»Historisk er bestyrelsesarbejdet i banken foregået mere formelt end nu. I Peter Straarups tid holdt banken månedlige skemalagte formandskabsmøder ud over de ordinære bestyrelsesmøder. I dag foregår det mere efter behov. Kommunikationen er blevet mindre formel, ikke fordi Peter var særlig formel, men sådan var traditionen i banken. I dag ringer CEOen, hvis der er noget, jeg skal informeres om, eller noget han vil diskutere. Nogle gange tager vi den så på telefon på tre minutter, andre gange mødes vi søndag eftermiddag,« fortæller Ole Andersen.

Team spirit

»Vi afholder også træningsmøder og seminarer, hvor bestyrelsen er sammen i længere tid. Det er vigtigt at uddanne bestyrelsen, men det er også vigtigt at få rystet folk lidt sammen og få skabt team spirit og lære hinanden at kende. Jo bedre, man kender hinanden, jo lettere er det at være uenige på en konstruktiv måde.«

»Hvis man sidder og skuer hinanden lidt på hårene og er tilbageholdende med at sige sin mening klart og tydeligt, fordi man ikke ønsker at træde nogen over tæerne, så er der ikke så fri en kommunikation, som hvis man kender hinadnen godt. Det er ingen hemmelighed, at der har været mange udskiftninger i bankens bestyrelse det seneste par år. Så der er gjort en ekstra indsats for virkelig at få skabt et team,« siger han.

Der er mange bestyrelsesmøder i Danske Bank i forhold til andre store virksomheder. Det skyldes i høj gradde regulatoriske og compliancemæssige krav:

»Vi forsøger at gøre den del af bestyrelsesarbejdet så effektivt som overhovedet muligt, så vi ikke sidder og »spilder« møderne på det regulatoriske.«

»Det betyder, at vi en gang imellem har et telefonmøde af en eller to timers varighed. Når vi har samlet folk, hvoraf mange kommer langvejs fra, gælder det om, at vi virkelig får det bedste ud af de seks-syv timer, mødet varer. Det kræver, at møderne er godt forberedt, så vi har mulighed for at diskutere vigtige ting som selskabets strategi.«

»Det nytter ikke, at vi bruger hele mødet på bare at sidde og sætte flueben ved complianceforhold og håndtere kreditsager. Kreditsager kan bestyrelsesmedlemmerne jo læse i fred og ro derhjemme over en kop kaffe og stille eventuelle spørgsmål inden mødet,« siger Danske Banks bestyrelsesformand.