Bredere smil hos tandlægerne

To eksterne bestyrelsesmedlemmer har bygget bro mellem tandlægers faglighed og virksomheden TandlægeNet.dk.

Læs mere
Fold sammen
Tandlæger kan deres kram og er dygtige fagfolk. Men når det kommer til at drive virksomhed, er der mange huller i deres viden og kompetencer.

Tandlægerne Pia Vorting, Thomas Heitmann og en tredje kollega, der siden er udtrådt af samarbejdet, fik i 2004 en god idé til et tandlægenetværk og lagde store planer for fremtiden. Men det kneb med at få omsat de gode intentioner i handling ved siden af driften af deres egne klinikker i Vejle og Odense.

- Vi var tandlæger og havde en god idé, men det var ikke nok, og vi ville gerne væk fra at være et lille firma med os selv og vore ægtefæller i bestyrelsen. Skulle vi have gang i udviklingen, skulle vi have en professionel bestyrelse og en direktør, siger Thomas Heitmann.

Partnerne havde fået etableret et selskab, TandlægeNet.dk ApS, i juli 2004, og familiebestyrelsen forsøgte sig også med at ansætte en direktør i 2007, men det viste sig at være den forkerte løsning, og den pågældende holdt kun et halvt års tid.

Hjælp gav fremdrift

I foråret 2008 indtrådte Asnet-partneren Poul Foss Michelsen og advokat Henrik Hoeck, der har speciale i selskabsret, i bestyrelsen, og det skabte fremdrift. TandlægeNet.dk har nu over 250 medlemsklinikker, øgede omsætningen med over 50 procent i fjor, har ansat en direktør med virkning fra 1. januar i år, og en kundeundersøgelse har kortlagt medlemmernes ønsker til netværket.

- Vores strategi er at hjælpe medlemsklinikkerne med det administrative, forretningsudvikling og at drive en virksomhed, så de bedre kan koncentrere sig om at være tandlæger, siger Thomas Heitmann.

På fagmessen Scandefa 2009 i Bella Center i marts præsenterer TandlægeNet.dk en administrativ pakke, der vil gøre det nemmere for klinikker at holde styr på MUS-samtaler, ISO-certificering og andre opgaver i dagligdagen. Og der er flere tilbud på vej, understreger Thomas Heitmann, der af konkurrencehensyn ikke ønsker at gå i detaljer. Lige før etableringen af firmaet blev den konkurrerende kæde dinTandlæge lanceret, og de to kæmper fortsat med hver sit koncept om landets tandlæger.

Kædedannelse på vejTandlægeNet.dk’s professionelle bestyrelse satte fra begyndelsen gang i en ny, gennemarbejdet forretningsplan, og et af elementerne i den er, at netværket skal være større. Hvor stort ønsker Thomas Heitmann ikke at oplyse.

- Vi har fortsat rigtig mange gode ideer, men de skal sættes i system. Vores bestyrelse har tilført viden om det forretningsmæssige, og Poul Foss Michelsen har eksempelvis opstillet mål for forrentning af egenkapitalen og bonusaflønning af vores direktør, mens Henrik Hoeck har styr på de kontraktlige forhold. Men vi vil gerne have flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, blandt andet med viden om mere formaliseret kædesamarbejde, siger Thomas Heitmann.

TandlægeNet.dk var i begyndelsen et indkøbsfællesskab, siden er kompetenceudvikling - ikke mindst for de ansatte i klinikkerne - kommet med blandt tilbuddene, og fremtiden vil formentlig bestå af et mere forpligtende kædesamarbejde. Med professionel hjælp.