Flygtninge deler værdier med tyske højrekræfter

Flygtninge og indvandringsmodstandere i Tyskland deler holdninger til homoseksualitet og førægteskabelig sex, viser ny undersøgelse. Forskerne bag er bekymrede for potentielle samfundskonflikter.

Forrige mandag satte ukendte gerningsmænd ild til dette flygtningehjem i den lille by Buch nord for Berlin. Flygtningehjemmet drives af af den tyske arbejdervelfærdsorganisation AWO og er altså ikke med i den nævnte undersøgelse. (Foto: Jörg Carstensen/EPA) Fold sammen
Læs mere

BERLIN: Nyankomne flygtninge i Tyskland deler i høj grad værdier med de politiske kræfter, der ønsker at begrænse flygtningestrømmen fra Mellemøsten til Europa.

Det er konklusionen på en omdiskuteret undersøgelse, som forskere fra Berlins Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft har gennemført på to berlinske flygtningehjem. Flygtningenes besvarelser afslører ifølge samfundsforskerne bag undersøgelsen en række sammenfaldende holdninger med Tysklands indvandringskritiske højreparti Alternative für Deutschland og den islamkritiske borgerbevægelse Pegida.

»Et bekymringsvækkende antal flygtninge tilslutter sig uden forbehold højrepopulistiske udsagn. Dermed minder flygtningenes værdier i centrale politiske spørgsmål mest om værdierne hos AFD-tilhængere eller Pegida-bevægelsen,« siger Roland Freytag, en af forskerne bag undersøgelsen.

Førægteskabelig sex skal straffes

I Tyskland er Alternative für Deutschland blevet stærkt kritiseret af de øvrige partier for et reaktionært syn på blandt andet moderne kønsroller, homoseksualitet og retten til fri abort. Tidligere på året vakte AFD-politikeren Andreas Gehlmann, der sidder i delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt, opsigt med en opfordring til at fængsle homoseksuelle. Han blev senere irettesat af sin delstatsformand, Andre Poggenburg. Holdninger som Gehlmanns er imidlertid udbredte blandt mange af de nyankomne flygtninge, lyder en delkonklusion i rapporten.

»Når det gælder anti-liberale indstillinger til seksualitet, homoseksualitet, ægteskab og parforhold, endda når det gælder boligformer og livsstilsvalg som eksempelvis kollektiver, viser der sig tydelige forskelle mellem flygtninge og flertallet i den tyske befolkning,« skriver forskerne i rapporten og fremhæver, at mange af flygtningenes synspunkter minder om »halvtredsernes Tyskland«. 48 pct. af de adspurgte flygtninge mener, at sex før ægteskabet skal straffes, mens 43 pct. ikke ønsker homoseksuelle som naboer.

Undersøgelsen afslører også selvmodsigende holdninger hos de adspurgte flygtninge, hvoraf mange ifølge forskerne er gennemsnitligt højere uddannet end flertallet af de nyankomne udlændinge i Tyskland. 84 pct. af de adspurgte går eksempelvis ind for ytringsfrihed, mens kun 38 pct. af flygtningene mener, at kunstnere og satirikere skal have lov til at gøre grin med politikere.

Ifølge forskerne må flygtningenes holdninger bearbejdes for at undgå potentielle samfundskonflikter.

»Flygtningenes opfattelse af demokrati viser graverende mangel på politisk forståelse,« konkluderer rapportens forfattere og henviser blandt andet til, at et flertal af flygtningene (64 pct.) erklærer sig enig i udsagnet: »Den bedste politiske statsform er, når en stærk leder regerer med alles vel for øje.«

Velkomstkultur gør indtryk

Forskerne fremhæver det imidlertid som positivt, at størstedelen af flygtningene er indstillet på at gøre en indsats for at lade sig integrere i Tyskland. 87 pct. af de adspurgte flygtninge erklærer sig som tilhængere af demokratier og ønsker klare skillelinjer mellem stat og kirke. Tilsvarende ønsker 92 pct. af flygtningene at gøre en indsats for at lære tysk sprog og kultur bedre at kende.

Ikke færre end 84 pct. af de adspurgte flygtninge mener, at den tyske forbundskansler er positivt indstillet over for de mere end en mio. flygtninge, der siden flygtningekrisens begyndelse sidste efterår er ankommet til Tyskland. 89 pct. af besvarelserne udtrykker en fast overbevisning om, at tyskerne ønsker at hjælpe de nyankomne flygtninge. »Åbenlyst har velkomstkulturen gjort indtryk på flygtningene«, siger forskeren Roland Freytag.

Undersøgelsens konklusioner bygger på 445 besvarede spørgeskemaer, som forskerne har uddelt på to flygtningehjem, som Røde Kors driver i Berlin. Forskerne bag undersøgelsen understreger, at den ikke er repræsentativ, men dog mere omfattende end tidligere undersøgelser på området. Dermed ser det ud til, at Alternative für Deutschland muligvis kan gå på stemmefangst hos en overraskende vælgergruppe.