Begejstringen for EU er støt dalende

Opbakningen til EU falder over en bred kam, ifølge en ny undersøgelse i ti lande. Især i de »gamle« EU-lande er der skepsis, og opbakningen i befolkningen er nu mindre i Frankrig end i Storbritannien.

Opbakningen til EU falder over en bred kam, ifølge en ny undersøgelse i ti lande. Især i de »gamle« EU-lande er der skepsis, og opbakningen i befolkningen er nu mindre i Frankrig end i Storbritannien. Fold sammen
Læs mere
Foto: FREDERICK FLORIN

Det var med en bemærkelsesværdig selvsikkerhed og støtte til det europæiske projekt, at de fire centraleuropæiske lande – Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn – holdt deres eget lille firebandetopmøde i den såkaldt Visegrád-gruppe onsdag.

Kun ved fælles europæiske løsninger kan såvel migration som økonomisk krise håndteres, og Storbritannien bør i den grad blive i EU, lød det i en fælles erklæring fra de fire.

Det er da også fire lande, som økonomisk set alle har haft og fortsat har stor gavn af EU og den fri bevægelighed. Når det kommer til håndteringen af flygtninge- og migrant­krisen har de til gengæld været ret så kritiske over for EU-kursen. Ikke mindst Slovakiet og Ungarn, der begge har trukket de omdiskuterede asylkvoter for EU-domstolen.

Men set fra de centraleuropæiske landes synspunkt er de øvrige EU-lande nu ved at nærme sig den migrationspolitik, som Visegrád hele tiden har kaldt nødvendig med en styrkelse af de ydre grænser som topprioriteten. Og at der er stærk utilfredshed i befolkningerne med EUs håndtering af flygtninge- og migrantkrisen er en tydelig konklusion i den årlige undersøgelse fra det amerikanske PEW Research Center. Undersøgelsen viser også, at EU-skepsissen er voksende i de »gamle« EU-lande, mens opbakningen til EU er størst i netop Polen og Ungarn ud af de ti lande, som undersøgelsen omfatter.

Artiklen fortsætter under grafikken

Klare konklusioner

De ti lande tæller 80 procent af EUs befolkning, og i alt er godt 10.000 personer blevet spurgt – ca. 1.000 i hvert land – om deres holdninger til EU, og undersøgelsen har en række klare konklusioner.

Overordnet falder opbakningen til EU over en bred kam, og det er nu kun 51 procent af de adspurgte, der har et positivt syn på EU, mens 47 procent er negative.

Især i spørgsmålet om EUs håndtering af flygtninge- og migrantkrisen er der udbredt skepsis i alle ti lande, men også når det drejer sig om håndteringen af økonomiske spørgsmål, er der bred skepsis. Det er kun i Tyskland og Polen, at der er flere positive svar til EUs håndtering af økonomiske spørgsmål, end der er negative.

En anden klar tendens er, at skepsissen er klart størst i de »gamle« EU-lande, mens der er størst opbakning i de to »nyere« EU-lande, som er med i undersøgelsen. Henholdsvis 72 procent og 61 procent har en overordnet positiv holdning til EU i Polen og Ungarn.

Franskmænd og grækere mest skeptiske

I den anden ende er overraskelsen, at skepsissen er endnu større i Frankrig, som var med til at grundlægge EU, end i Storbritannien. Kun 38 procent af de adspurgte franskmænd har et overordnet positivt syn på EU mod 61 procent negative besvarelser. I Storbritannien fordeler det sig med 48 procent negative og 44 procent positive.

Mindst opbakning er der knap så overraskende i Grækenland, der gennem hele perioden med landets dybe økonomiske krise har været ganske EU-skeptisk.

Kun 27 procent af de adspurgte grækere har et overordnet positivt syn på EU mod 71 procent med et negativt syn.

Set over en tiårig periode er opbakningen til EU faldet i alle de ti lande i undersøgelsen, men det er dog værd at bemærke, at skepsissen var endnu større i Italien og Spanien under gældskrisen for nogle år siden.

En tredje klar tendens er, at de unge mellem 18 og 34 år generelt er mere positive over for EU end de ældre. I alle landene med undtagelse af Grækenland er et flertal af de unge positive over for EU.

Brexit vil være skadeligt for EU

Briterne skal stemme om EU-medlemskabet den 23. juni, og undersøgelsen tegner et klart billede af, at store flertal i de andre lande mener, at det ville skade EU, hvis Storbritannien forlader unionen.

Både onsdag og torsdag måtte EU-Kommissionen på det daglige pressemøde i Bruxelles svare på spørgsmål om undersøgelsen, men EU-Kommissionen henviste til sit mere omfattende Eurobarometer fra efteråret 2015. Det viser en større opbakning til EU, men også her er det en klar tendens, at opbakningen har været aftagende de seneste år.