Forvaltning: Intet »teknisk muligt« alternativ til spildevand i Øresund

Det har ikke været muligt at finde en anden teknisk løsning end at hælde spildevand i Øresund. Sådan lyder konklusionen i nyt notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København. Her fremgår det også, at politikerne umiddelbart ikke kan ændre tilladelsen til at hælde spildevandet i havet.

Der var intet »teknisk« alternativ til at lede 290.000 liter spildevand ud i Øresund, lyder det i et nyt notat fra teknik- og miljøforvaltningen i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Der er ikke noget »teknisk muligt« alternativ til at hælde 290.000 kubikmeter spildevand fra hovedstaden og Gentofte i Øresund.

Således lyder konklusionen i et nyt orienteringsnotat fra teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Det skal forklare baggrunden for, at kommunen har givet tilladelse til, at forsyningsselskabet Hofor kan hælde spildevand i havet, mens man midlertidigt undersøger et rør, der leder spildevand til et renseanlæg i Nordhavn.

»Forvaltningen har vurderet, at det ikke er teknisk muligt med en anden transport af spildevandet end i ledningerne til Renseanlæg Lynetten, eller en rensning ved Strandvængets Pumpestation, og at det i øvrigt ikke vil være proportionalt at stille som krav,« skriver forvaltningen i notatet, der er underskrevet af vicedirektør Hans Christian Karsten.

»Forvaltningen har derfor vurderet, at det ansøgte samlet set er den teknisk mulige løsning,« skrives der desuden, og på den baggrund har teknik- og miljøforvaltningen givet Hofor tilladelse til at udlede spildevandet mod, at de opfylder en række betingelser.

Blandt andet må udledningen maksimalt vare i fem døgn, udledningen skal ske fjernt fra kysten og uden for badesæsonen samt, at man varsler badevandsansvarlige og vandsportsklubber i Svanemøllehavnen.

Spildevandet kan holdes tilbage »måske en time«

Årsagen, til at spildevandet skal ud i Øresund, skal findes i bydelen Nordhavn, hvor nye bygninger og boliger skyder op i disse år.

Her ønsker AP Pension og Nykredit ifølge notatet at bygge nyt domicil med parkeringskælder. Det foregår oven på en central spildevandsledning, der leder spildevand til Renseanlæg Lynetten, .

Derfor skal man have undersøgt spildevandsledningen, og det kræver at røret graves delvist fri og tømmes for spildevand, mens man undersøger, om det kan bære byggeriet.

Mens den undersøgelse står på har man ikke andre muligheder, end at lede spildevandet ud i Øresund, fremgår det af notatet.

»Det er ikke muligt at tilbageholde spildevandet i oplandet imens dette arbejde pågår,« forklarer Hofor ifølge notatet, hvor det yderligere fremgår, at spildevandet kun kan tilbageholdes i en kortere periode - »måske en time«.

Kan politikerne overhovedet stille noget op?

Undersøgelsen af spildevandsledningen skulle have været i gang i disse dage, men Københavns Kommune har anmodet Hofor om at udskyde undersøgelsen til senere på året, oplyste teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) søndag.

Men selvom både hun og de øvrige politikere på Københavns Rådhus dermed fået tid til at afsøge alternative løsninger, så er det ifølge notatet fra forvaltningen slet ikke sikkert, at de kan stille noget op i henhold til forvaltningslovgivningen.

Borgmesteren vil derfor have igangsat yderligere undersøgelser, der skal afdække mulighederne både juridisk og praktisk.

»Forvaltningen er nu kommet med sin redegørelse om forløbet. Men vi skal have hver en sten vendt i denne sag. Derfor vil jeg have iværksat yderligere undersøgelser,« skriver hun i en mail til Berlingske og uddyber:

»Vi skal være helt sikre på, at der ikke er juridiske og tekniske muligheder for at undgå den store udledning af spildevand til Øresund. Det er jeg sikker på, at flertallet i Teknik- og Miljøudvalget vil bakke op om.«

Borgmesteren skriver desuden, at man i sidste instans kan blive nødt til at se på, om »byggeriet i Nordhavn kræver justeringer, så det ikke skaber samme problemer for spildevandsledningen.«