Store beløb flød fra a-kasse til Folkemødet – på trods af klar dobbeltrolle

Fra 2015 til 2018, mens Michael Valentin var direktør i Akademikernes A-kasse, har a-kassen betalt et årligt sponsorat på omtrent 150.000 kroner til Folkemødet på Bornholm. A-kassen har også leveret talrige arbejdstimer og stod blandt andet for ansættelser i Foreningen Folkemødet. Tilsyneladende uden mandat fra a-kassens bestyrelse. I 2016 fik Folkemødets bestyrelse en ny formand: Michael Valentin.

Folkemødet i Allinge på Bornholm 2018. Folkemødets bestyrelsesformand Michael Valentin holder tale til Folkemødets åbning torsdag den 14. juni 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Olafur Steinar Gestsson
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvert år, når sommeren begynder, trækker magten mod øst.

Folkemødet på Bornholm er med blot syv år på bagen blevet en begivenhed, man ikke må misse, hvis man har indflydelse eller vil have indflydelse.

Her kommer ikke bare tusinder af borgere for at lytte, debattere og blive klogere. De professionelle folkemødedeltagere kommer for at trykke næve, åbne muligheder, lukke aftaler, pleje venskaber, pleje karriere. I år deltog 113.000 personer, og de seneste tre år er mødet blevet åbnet af formanden for Folkemødets bestyrelse, Michael Valentin.

Som Berlingske skrev fredag, blev Michael Valentin under mystiske omstændigheder afskediget i september fra sit job som administrerende direktør i Akademikernes A-kasse.

Bestyrelsen i a-kassen mørklagde sagen, men Berlingske kunne fredag afdække forløbet, herunder nogle af de væsentlige årsager til afskedigelsen: eksotiske vinrejser, omfattende vinindkøb og våde middage under private forhold.

Men forholdet mellem Akademikernes A-kasse og Folkemødet - og Michael Valentins dobbeltrolle som direktør det ene sted og bestyrelsesformand det andet - viser sig også at være en central del af sagen om, hvordan Valentin har anvendt medlemmernes penge.

Berlingske har læst interne dokumenter i a-kassen, som viser, at den fra 2015 til 2018 årligt har sendt op mod 200.000 kr. til Folkemødet, langt hovedparten som sponsorat. Dette er sket, uagtet at Michael Valentin tiltrådte som formand for Folkemødet i maj 2016 - og tilsyneladende uden klar godkendelse fra a-kassens bestyrelse.

A-kasse i fremtrædende rolle

Et af de populære telte centralt på havnen i Allinge under Folkemødet i år var Akademikernes A-kasses stand, scene og tilhørende vinbar.

Her kunne man smage og købe udvalgte vine fra a-kassens faste vinleverandør, Sigurd Müller Vinhandel, mens man lyttede til debatter om fremtidens arbejdsmarked. I øvrigt samme vinhandler, Akademikernes A-kasse siden 2014 hvert år har handlet vin med for over en kvart million kroner.

Den lukrative plads på Folkemødet var ikke gratis. Akademikernes A-kasse betalte ifølge en »Partnerskabskontrakt«, som Berlingske har læst, 60.000 kr. for at få etableret scene og vinbar. Derudover betalte a-kassen 140.000 kr. i »sponsorbeløb«.

Partnerskabsaftalen gjorde a-kassen til »DemokratiPartner« på Folkemødet. En titel, som betyder, at sponsoren er sikret markant eksponering på et »attraktivt areal« på festivalpladsen, logo på Folkemødets hjemmeside og i event-aviser, ved pressemøder og på storskærme i nyhedsbreve.

Folkemødedeltagerne i 2018 kunne slå op i Folkemødets velkomstavis og finde Akademikernes A-kasses logo særligt fremhævet. Overskuddet fra Akademikernes vinbar på Folkemødet gik også til Folkemødet, fremgår det af en aftale mellem parterne.

Folkemødet fattes penge

Men pengestrømmen fra a-kassen til Folkemødet udløser to principielle spørgsmål:

For det første: Hvad får medlemmerne i Akademikernes A-kasse reelt ud af at sponsorere Folkemødet? Og er det en overtrædelse af a-kassens vedtægter? I vedtægternes §25 fremgår det ordret, at a-kassens »indtægter og formue« ikke må »tilflyde andre som lån eller gave«.

Dernæst: Var Michael Valentin inhabil, da han som administrerende direktør sendte penge til Folkemødet, hvor han samtidig var formand?

En af Valentins centrale opgaver som bestyrelsesformand var at gøre Folkemødet til en bæredygtig forretning. Det første Folkemøde blev afholdt i 2011, og mens konceptet lynhurtigt blev en enorm publikumssucces, kneb det med pengekassen.

El, bevillinger, sceneopbygning og toiletter var dyrt og besværligt at drive. Bornholms Regionskommune besluttede derfor i marts 2016 at udskille Folkemødet til en selvstændig forening.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Folkemødet fattes penge,« sagde Michael Valentin i juni 2017 til Altinget, og i en årsberetning senere samme år fortsatte Valentin de forsigtige toner om, at foreningen fortsat var skrøbelig:

»Vi lægger fortsat brædderne, mens vi går«.

Direktør insisterer på donation

Knap var Michael Valentin blevet formand for Folkemødet, før man i Akademikernes A-kasse blev opmærksom på dobbeltrollen.

Valentin blev tilbudt at træde ind i Foreningen Folkemødets bestyrelse i marts 2016; to måneder senere blev han valgt til formand.

Den 30. september 2016 skrev a-kassens sekretariatschef, da hun var ved at gennemgå materialet til et bestyrelsesmøde:

»Sponsoratet til FM er vist omkring 175.000 kr., men blev vi ikke enige om, at vi ikke skulle være sponsorer mere pga. dit formandsskab?«

Michael Valentin var knap så enig. Fire minutter senere skrev han tilbage:

»Jo, netop. Men hvis vi opretholder engagement og de frivilliges deltagelse, som vi jo som princip besluttede, kommer vi næppe uden om. Derfor. Håber det giver mening. Afsæt 200.000.«

Til gengæld måtte pengestrømmen fra a-kassen til Folkemødet ikke påkalde sig opmærksomhed. Netop på grund af Valentins mulige inhabilitet.

I en mail fra Michael Valentin til en programansvarlig for Folkemødet skrev Valentin 3. november 2016:

»Min bestyrelsesformand og jeg har imidlertid besluttet os for at fortsætte samarbejdet i dens nuværende form for ikke at bringe min person i søgelyset for inhabilitet. Det betyder desværre, at vi frafalder ønsket om at figurere som guldsponsor og deraf benytte os af muligheden for attraktiv teltplacering. Vi fortsætter derimod med at samarbejde om at levere frivillige og medfinansiering deraf svarende til en værdi af et Guldsponsorat som de andre år.«

(Oplever du problemer med at aflæse dokumentet på mobilen, kan du klikke på den grå kasse og zoome ind og ud på dokumentet)

Formand for Akademikernes A-kasse, Allan Luplau, var cc denne mail.

På jævnt dansk: Både direktør og formand vidste ifølge mailen, at der kunne opstå diskusion om inhabilitet, men lod pengestrømmen fortsætte.

Chefer i a-kassen kendte til sponsorat

Da sagen om Michael Valentins vinindkøb og overforbrug begyndte at rulle i medierne, særligt Ekstra Bladet, i dette efterår, bestilte a-kassen en advokatundersøgelse. I en mail til advokaten bag undersøgelsen i september i år erkendte formand Allan Luplau, at han i hvert fald blev oplyst om sponsoratet i 2016.

»Omkring sponsorater til folkemødet, så var jeg orienteret om et sponsorat. Det erfarede jeg i dag, da jeg søgte på ordet i min indbakke,« skrev Allan Luplau til advokaten.

Formanden tilføjede en sur smiley.

Direktør Michael Valentin og formand Allan Luplau er langtfra de eneste i a-kassen, som har kendt til sponsoraterne. Eksempelvis opstillede a-kassens sekretariatschef i en mail i oktober 2016 til den daværende økonomichef en række estimerede udgiftsposter. Blandt andet:

»Sponsorat på Folkemødet: ca. 200.000 kr.«

Professor Thomas Elholm

»Eksempelvis kan A-kassen muligvis anlægge en erstatningssag mod direktøren for at have brugt pengene i strid med A-kassens regler«


I efteråret 2016 havde Michael Valentin åbenbart også lovet Foreningen Folkemødet, at Akademikernes A-kasse ville stå for rekrutteringen til stillingerne som henholdsvis direktør og produktionsansvarlig i Foreningen Folkemødet.

I oktober 2016 brugte ansatte i a-kassen således adskillige arbejdstimer på at arbejde for Folkemødet. Den 13. oktober 2016 præsenterede en chefkonsulent i Akademikernes A-kasse en detaljeret køreplan for ansættelsesprocessen. Køreplanen skitserede kandidatfelt, bruttoscreening, nettooscreening, samtalerunder, kontaktpunkter, personlighedstest, lokaler, deadlines.

(Oplever du problemer med at aflæse dokumentet på mobilen, kan du klikke på den grå kasse og zoome ind og ud på dokumentet)

Michael Valentin var selv bevidst om, at han investerede adskillige af sine arbejdstimer på Folkemødet. Som argument for, at han burde honoreres som formand, skrev Valentin i november 2016 til Winni Grosbøll, Bornholm Kommunes borgmester og bestyrelsesmedlem i Foreningen Folkemødet, at han havde haft en »overordentlig betydelig arbejdsmængde desangående - i perioder halvdelen af min arbejdstid, når jeg kigger i min kalender og maildialog«.

A-kassen stod også for at indrykke stillingsopslag for de to topposter i Foreningen Folkemødet. Ifølge interne mails forhandlede ansatte i A-kassen to stillingsannoncer i et dagblad hjem for 40.000 kroner plus moms. Valentin godkendte udgifterne 6. oktober 2016.

Berlingske har forelagt oplysningerne for Akademikernes A-kasse. Pressetjenesten i Akademikernes A-kasse svarer skriftigt, at arbejdstimerne løb op i 13.000 kroner, mens annonceringen kostede 54.000 kroner. Dengang blev udgifterne betalt af a-kassen. Først for nylig har a-kassen opdaget udgifterne og opkrævet dem hos Foreningen Folkemødet, lyder forklaringen i dag.

Etik og moral

Thomas Elholm er professor i strafferet ved Københavns Universitet og har forsket i økonomisk kriminalitet. Han mener, at sagen befinder sig i en juridisk gråzone. Han ønsker ikke at fælde dom i denne sag, men siger overordnet:

»Etisk og moralsk kan det være et problem, hvis en direktør bruger sin indflydelse til at tilgodese andre virksomheders interesser, som direktøren også er stærkt involveret i, men det er ikke nødvendigvis strafbart,« siger han.

Thomas Elholm forklarer, at det sandsynligvis ville være strafbart som returkommission - en form for bestikkelse - og eventuelt også som mandatsvig, hvis en direktør brugte firmaets penge til et sponsorat, mod at direktøren fik en lønnet post som bestyrelsesformand et andet sted.

»Men selv om der ikke måtte være handlet strafbart, kan der være andre reaktioner mod direktøren. Eksempelvis kan a-kassen muligvis anlægge en erstatningssag mod direktøren for at have brugt pengene i strid med a-kassens regler,« siger Thomas Elholm.

Den fratrådte direktør Michael Valentin har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel. I går fastslog han, at der var sagt nok om denne sag.

Akademikernes A-kasse oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at »hverken formandskab eller bestyrelse har haft kendskab til de samlede omkostninger til Folkemødet.«

Men a-kassen tilføjer, at man løbende har haft den opfattelse, at der var tale om en samarbejdsrelation, hvor a-kassen også fik noget igen i form af eksempelvis markedsføring på folkemødet:

»Samlet mener AKA, at deltagelsen ligger inden for rammerne af vedtægten.«

Formand for Akademikernes A-kasse, Allan Luplau, har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt Berlingske et skriftligt citat:

»Overordnet set har AKA været glad for vores engagement på Folkemødet, som har givet god mening for os. Det er så selvfølgelig ærgerligt, at det viser sig, at der ikke har været orden i penalhuset. Det er ikke noget som jeg, formandskabet eller den øvrige bestyrelse har været bekendt med, før vi igangsatte den netop afsluttede advokatundersøgelse. Nu har vi fået taget hånd om de økonomiske mellemværender, der har været mellem AKA og Folkemødet, og det er jeg tilfreds med. Men det er selvfølgelig utilfredsstillende, at afrapporteringen omkring Folkemødet til bestyrelsen ikke har været tilstrækkelig transparent,« udtaler Allan Luplau.

Berlingske havde stillet formanden en række spørgsmål. Allan Luplau svarer for eksempel ikke på spørgsmålet om sit eget ansvar i sagen, herunder at han ifølge interne dokumenter blev orienteret om sponsoratet til Folkemødet i 2016.

Læs Berlingskes gennemgang af sagen her.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.