Virksomheder slipper ikke for arbejdsmiljøafgift i år

Virksomhederne får en lang næse, hvis de har satset på, at de ikke skal indbetale arbejdsmiljøafgifter

i år.


Selvom regeringen har lovet at tage den såkaldte incitamentspakke af bordet, vil arbejdsmiljøafgifterne

efter alt at dømme først bortfalde med virkning fra udgangen af 2002, erfarer ErhvervsBladet.


Det vil nemlig være

besværligt og dyrt for regeringen at afskaffe afgiften og tilbagebetale allerede indbetalte beløb til virksomhederne.


Derfor

kommer virksomhederne også i år typisk til at indbetale knap 200 kr. pr. fuldtidsansat. Virksomhederne kan få pengene

tilbage ved at lade sig arbejdsmiljøcertificere efter internationale standarder eller gennemgå en mindre omfattende såkaldt

akkreditering.


Men det er dyrt for den enkelte virksomhed og kan kun betale sig for ganske få, store virksomheder. For

en virksomhed med 50 ansatte koster en certificering ifølge beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) op mod 300.000

kr., mens en akkreditering løber op i knap 100.000 kr. Derfor vil arbejdsmiljøafgifter indbetalt i 2002 i realiteten

være tabt for langt de fleste virksomheder.Blandede følelser

At virksomhederne ikke slipper for miljøafgiften

i år vækker blandede følelser hos arbejdsgiverne.


- Det væsentligste er, at vi har fået en klokkeklar

tilkendegivelse fra regeringen om, at den vil afskaffe skatten på arbejdsmiljø. Det vil ikke ske i 2002, men det afgørende

er, at det sker senest i slutningen af 2002. Vi så helst, at incitamentspakken blev afskaffet med det samme, men det ser ikke

ud til, at det kan ske rent administrativt og økonomisk, siger arbejdsmiljøchef i DA, Thomas Philbert Nielsen.


Hos

Dansk Handel & Service er der forståelse for, at arbejdsmiljøafgiften også skal betales i år. For stoppes

afgifterne med det samme, mangler der 300-400 mill. kr. i statskassen.


- Vi så helst, at incitamentspakken blev afskaffet

hurtigst muligt. Men vi har forståelse for, at den nye regering skal have finansloven til at hænge sammen. Derfor er vi

tilfredse med, at afgifterne først ophæves fra næste år, siger udviklingschef Markus Bjørn Kraft,

der dog indrømmer, at de virksomheder, der vælger at lade sig certificere, skal betragte det som en engangsforteelse.

Handling

nu

Byggeriets arbejdsgivere i BYG er knapt så forstående:


- Arbejdsmiljøafgiften bør afskaffes straks.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen viste sig som en handlingens mand, da han satte BST-ordningen i bero. Derfor

haster det med, at han er konsekvent, når det gælder arbejdsmiljøafgifter. Han kan ikke lægge et spor ud,

som han ikke selv vil følge, fastslår afdelingsdirektør i BYG, Michael H. Nielsen.


Dansk Industri er mere

nuanceret.


- Vi vil helst have afgifterne fjernet nu, men vi må samtidig forholde os til, hvad der er finansielt realistisk.

Omkostningerne ved at stoppe ordningen vil være opfattende, fordi nogle af afgifterne allerede er betalt, siger arbejdsmiljøkonsulent

Jon T. Krog.


Arbejdsmiljøafgifterne bliver betalt i tre omgange, via virksomhedernes ATP-bidrag, gennem Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring (AES) og dels virksomhedernes arbejdsskadeforsikringspræmie, som indbetales til private forsikringsselskaber.

Afgifterne til AES er allerede betalt for 2002, mens nogle også allerede har betalt præmien for arbejdsskadeforsikring

til deres forsikringsselskab. Samtidig varierer den del af arbejdsmiljøafgiften, der indbetales til AES og forsikringsselskaberne.


Til

gengæld indbetales ATP-bidraget kvartalsvis, og ATP skal afregne arbejdsmiljøafgiften med staten 1. juni i år.

Derfor har regeringen i teorien mulighed for at afskaffe den del af afgiften, der indbetales via ATP allerede i år. I næste

uge mødes Claus Hjort Frederiksen med arbejdsmarkedets parter til forhandlinger om, hvordan indsatsen for et bedre arbejdsmiljø

fremover skal strikkes sammen.