Virksomheder

Danisco skuffer

Med et nettooverskud på 727 mio. kr. for første halvår af regnskabsåret 2004/05 skuffede Danisco markedet, der havde sat næsen op efter et overskud i størrelsesordenen 785 mio. kr. Danisco fik i forrige regnskabsår et tilsvarende overskud på 562 mio. kr.

Overskuddet før skat og renter (EBIT) blev 1112 mio. kr., hvilket ligeledes lå under markedets forventninger, som var 1216 mio. kr. Her lå resultatet på 989 mio. kr. et år tilbage.

Heller ikke med hensyn til forventningerne for hele året var det de store positive takter at skue. Således indsnævrede Danisco sine EBIT-forventninger fra et interval på 2250-2450 mio. kr. til 2250-2350 mio. kr.TDC''s Talkline sælger milliardforretning

TDC''s tyske datterselskab, Talkline, har solgt Talkline ID med dets nyheds- og indholdstjenester for et hemmeligholdt beløb. Køberen af selskabet, der ventes at omsætte for 1,2 mia. kr. i år, er tyske Freenet, meddelte TDC torsdag.

- Tidspunktet for et frasalg er ideelt. Talkline er vokset til en størrelse, hvor der er potentiale til at blive en markant udbyder. Med frasalget frigøres ledelsesmæssige og økonomiske ressourcer, som vil blive brugt til at accelerere en sådan udvikling. Samtidig får Talkline ID et styrket grundlag for at fortsætte sin udvikling, idet Freenet har en stærk markedsposition inden for fastnet, siger Henning Vest, administrerende direktør for TDC Mobile International. RB-Børsen

Forstædernes Bank opjusterer

Forstædernes Bank opjusterede torsdag forventningerne til årets basisindtjening med 54 pct. fra 120 mio. kr. til 185 mio. kr. Da der samtidig ventes en beholdningsindtjening i størrelsesordenen 50 mio. kr., venter ledelsen et overskud før skat på 235 mio. kr.

Opjusteringen skyldes en kombination af stigende indtægter og faldende behov for hensættelse til imødegåelse af mulige tab på debitorer. Det er primært handelsindtægterne, som i fjerde kvartal har været større end budgetteret. Med hensyn til hensættelserne skriver banken, at nogle større og tidligere kreditsvage engagementer har vist "en vedvarende positiv udvikling".

I 2003 fik Forstædernes Bank et overskud før skat på 147 mio. kr., en basisindtjening på 70 mio. kr. og en beholdningsindtjening på 77 mio. kr. RB-Børsen

Per Aarsleff fik højere årsresultat

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff klarede sig bedre end budgetteret i regnskabsåret 2003/04, og fik markant fremgang på bundlinien. Ledelsen venter, at udviklingen kan fortsætte.

Koncernen fik et overskud før skat på 68 mio. kr., mens den oprindelig ventede et overskud på 40 mio. .kr. som siden blev opjusteret til et ventet overskud på 60 mio. kr. Sammenlignet med 2003/04 er der tale om en fremgang på 47 mio. kr.

- Bestyrelsen er tilfreds med resultatet. På længere sigt er det dog nødvendigt med en overskudsgrad, som er større end de opnåede 2,3 pct., står der i årsregnskabet.

I modsætning til indtjeningen faldt omsætningen i det forgangne år - dog helt som ventet. Faldet var på 162 mio. kr. til små 3 mia. kr. Omkring to tredjedele af omsætningen henter Aarsleff i Danmark, og det er hjemmemarkedet, som er årsag til salgstilbagegangen. Salget til udlandet er derimod steget med godt 7 pct. til en lille milliard.

For 2004/05 venter ledelsen et overskud før skat på 80 mio. kr. og et "lidt stigende aktivitetsniveau".

Sydbank nedsætter aktiekapitalen

På en ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2004 vedtog Sydbank at nedsætte aktiekapitalen med 25 mio. kr. til 700 mio. kr., oplyser banken. Beslutningen træder nu i kraft, og nedsættelsen effektueres fra dags dato.

Den 18. juni 2004 meddelte Sydbank, at bankens beholdning af egne aktier udgjorde 287.502 stk. svarende til 3,97 pct. af den samlede daværende kapital på 725 mio. kr.

I konsekvens af kapitalnedsættelsen er 250.000 stk. af bankens beholdning af aktier blevet annulleret. Sydbanks beholdning af egne aktier udgør herefter 69.900 stk. svarende til 1 pct. af aktiekapitalen. RB-Børsen