Vind: Brasilianske tæsk til dansk vingeproducent

Foto: PAULO WHITAKER

Omkostninger til konsulentbistand i Brasilien og underskud i et brasiliansk joint venture trækker kraftigt ned i regnskabet for andet kvartal fra den danske vingeproducent LM Group. Bundlinjen for andet kvartal viser primært af den grund et dundrende underskud på 4,2 mio. euro mod et overskud på 5,3 mio. euro i samme periode sidste år.

LM's driftsresultat (EBITDA) viser ellers en pæn fremgang til 27,4 mio. euro fra 22,0 mio. euro i samme periode sidste år. Den fremgang tilskriver selskabet forbedrede marginer og en svækkelse af euro. Omsætningen steg endvidere 20,0 pct. til 178,6 mio. euro, men renset for effekten af valutakursudsvingene var stigningen dog blot på 1 pct.

- Både Kina og Europa leverede tocifrede procentuelle vækstrater ved konstante valutakurser, hvilket kompenserede for et fald i Americas, som følge af et skifte til længere vinger på begge fabrikker i USA, og ikke et fald i efterspørgslen, som fortsat er stærk, uddyber LM.

De brasilianske kvaler rammer dog længere ned i regnskabet. Særlige poster var i andet kvartal på 2,3 mio. euro og 4,8 mio. euro for halvåret, hvilket primært udgøres af konsulentomkostninger til at forbedre udviklingen i selskabets joint venture-investering i Brasilien.

Dertil kommer et underskud i LM-gruppens ejerandel på 51 pct. i det brasilianske joint venture på 3,7 mio. euro i andet kvartal, og 7,8 mio. euro for halvåret. Det er en forværring fra et underskud på 1,9 mio. euro i andet kvartal 2014 og et tab på 3,8 mio. euro for første halvår sidste år.

- Dette øgede tab var primært en følge af en svækkelse af den brasilianske real mod dollar og den langsommere-end-ventede produktionsforøgelse til fuld produktion, begrunder LM.