Stort overskud i ISS

Servicekoncernen ISS kom ud af 2003 med et overskud før skat på 1,7 mia. kr. mod et overskud på 1,6 mia. kr. året før.

Resultatet er skabt på trods af, at ISS betegner markedet i 2003 som et af det vanskeligste i lægere tid. Stagnerende eller ligefrem recessionslignende økonomier i nogle af de 38 lande, som ISS gør forretninger i, har ført til prispres, ligesom kunderne direkte har skåret ned på de ydelser, som ISS leverer.

Omsætningen faldt med fem procent til 36,1 mia. kr., og det skyldes bl.a. frasalg og faldende valutakurser.

Resultatet pr. aktie steg med fire procent til 26,8 og ledelsen foreslår, at foreslår udbyttet pr. aktie fordoblet til fire kroner.