Sjælland får stort landinspektørfirma

Fusion. Fire sjællandske landinspektørfirmaer er netop fusioneret. Dermed er en af landets største virksomheder af den art blevet skabt.

Nu får Danmark sit største landinspektørfirma nogensinde. Fire sjællandske landinspektører er nemlig fusioneret pr. 1. januar. Navnet bliver Landmålergården I/S.

- Sammenslutningen udspringer af et ønske om at kunne yde en endnu bedre service overfor både nye og eksisterende forretningsforbindelser. Vi er med sammenslutningen solidt forankret i de nye kommuner, og får større mulighed for effektivt at løse såvel lokale som regionale og landsdækkende opgaver, lyder meldingen fra den nu syv afdelinger store virksomhed.

Det nye firma, med rødder tilbage fra 1871, er en sammenslutningen af virksomheder i Næstved, RIngsted, Køge og Vordingborg. Dermed kommer det nye firma til at beskæftige fra starten ca. 65 personer, heraf 20 landinspektører.

I forbindelse med et generationsskifte udtræder landinspektør Ole Toft af ejerkredsen, mens landinspektør Rasmus Bay indtræder. Den daglige ledelse i Næstved-kontoret udgøres herefter af Kaj Malmskov og Rasmus Bay, mens alle øvrige afdelingskontorer bibeholdes med uændret daglig ledelse.

Fokus på specialiseringMed det nye firma håber stifterne at blive bedre til at specialisere sig indenfor bestemte områder.

- Sammenslutningen giver os mulighed for en højere grad af specialisering, dels i de traditionelle fagområder, dels indenfor de særlige kompetencer firmaerne besidder. Den øgede specialisering, sammenholdt med et solidt lokalkendskab, vil komme kunder og samarbejdspartnere til gode i form af præcis og målrettet rådgivning, uanset opgavens type og omfang, oplyser Landmålergåden i sin meddelelse.

Praktiserende landinspektører er beskikkede til at foretage skelafsætning og matrikulære ændringer vedr. fast ejendom i Danmark, samt opdeling i ejerlejligheder. Fra dette udgangspunkt breder vores kompetencer sig ind i rådgivning om landbrugsloven, by- og ejendomsudvikling, lokalplanlægning, byggeprojekter og tinglysning.

RIB.