Omstridt gas-kompressor placeres i Avedøre

Avedøre Holme ved København blev fredag af Miljøministeriet udpeget som stedet, hvor en kompressor skal bygges i forbindelse med naturgasledningen til Polen.

Energiselskabet DONG havde ellers foretrukket en placering på Stevns, som også har været inde billedet.

Kompressoren skal opføres for at øge gastrykket i havledningen under Østersøen.

Dermed må Hvidovre Kommunes borgmester, Britta Christensen (S), se i øjnene, at hun trods en energisk kampagne mod kompressorstationen tabte slaget.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) var i tirsdags på besigtigelse både i Hvidovre og på Stevns. Begge steder har der været stor folkelig modstand mod at få DONG's naturgasledning.

- Det var givtigt at se begge områder, og vi havde en god debat. Besøgene efterlod ingen tvivl om, at ingen ønsker dette, sagde Hans Chr. Schmidt, da han fredag fremlagde sin beslutning på et pressemøde i ministeriet.

For placeringen på Avedøre Holme talte flere forhold. Blandt andet er der på lokaliteten, hvor kompressorstationen skal bygges, et seks meter tykt lerlag, som vil udgøre et godt og sikkert fundament. Placeringen udgør heller ingen risiko for forurening af Køge Bugt eller grundvandet, for de nærliggende lossepladser vil forblive urørte under byggeriet, forklarede miljøministeren.

- I øvrigt er kompressoren ikke en risikovirksomhed. Og placeringen åbner mulighed for at udnytte overskudsvarme fra kompressorstationen i fjernvarmeforsyningen, sagde Hans Chr. Schmidt.

Miljøministeren finder i øvrigt, at industrikvarteret ved Avedøre Holme er mere velegnet til at huse anlægget end det smukke landskab på Stevns. Han vil nu tilbyde Hvidovre Kommune et nærmere samarbejde om den præcise linjeføring for gasledningen og forbindelsen til pumpestationen.

- Jeg vil også indbyde Hvidovres borgmester til et møde, for hun har udtrykt bekymring over, at andre ting i kommunen vil blive klemt af placeringen. I Hvidovre oplever man, at man har taget sin del af tingene, sagde Hans Chr. Schmidt.

Der bliver dog ikke tale om nogen form for økonomisk kompensation til Hvidovre. Og da beslutningen er udmøntet i et såkaldt landsplandirektiv, har kommunen heller ingen appelmulighed.

Hvidovres kommunalbestyrelse kæmpede i årevis, men forgæves, mod den store nye kraftværksblok Avedøre 2, som i dag står meget synlig i landskabet.

Borgmester Britta Christensen siger i en kommentar til Ritzau, at hun er »lidt forbistret« over beslutningen.

- Der er ingen saglig begrundelse for den. Jeg beklager, at Hans Chr. Schmidt har lyttet mere til partifællerne nede på Stevns end til os, og DONG havde selv peget på Stevns som den bedste placering. Jeg har også savnet større opbakning fra Københavns Amt, som ikke har behandlet spørgsmålet politisk, men blot ladet en sagsbehandler skrive seks linjer om sagen, siger Britta Christensen.

Hun imødegår ministerens udtalelser om, at der ingen miljørisiko er ved gasterminalen og understreger, at den lokale uro og ængstelse har ført til flere borgermøder.

- Han tager ikke højde for, at der ligger en losseplads. Vi har en meget kompetent miljøafdeling i Hvidovre Kommune, og de har en ægte bekymring, for der er deponeret farlige ting, nemlig filtre med tungmetaller fra røgrensning i hele landet. Det røggasaffald ligger derude, og når det regner, siver det såkaldte perkolat ned og samles op af drænrør, hvorefter det bliver kørt bort. Hvis lermembranen i jorden bliver gennembrudt, er der fare for grundvandet, siger borgmesteren.

Hun peger også på, at placeringen i Hvidovre frem for Stevns betyder, at der skal graves langt mere materiale op fra Køge Bugt.

- Det har ministeren slet ikke forholdt sig til. Det fremgår også af ministeriets egen VVM-redegørelse, at udenlandske erfaringer viser, at der kan ske småuheld på kompressorstationer. Det vil være dybt ulykkeligt. Jeg mener, at ministeren har påtaget sig et stort ansvar, hvis denne beslutning får konsekvenser for mennesker og miljø, siger Britta Christensen.

Gasstationen er ikke værre at se på end de andre industrianlæg i området ved Avedøre Holme, medgiver hun.

- Men vi vil nu se det som vores opgave at være vagthund og sikre, at der er optimale sikkerhedsforhold derude, siger Hvidovre-borgmesteren.

Det statsejede olie- og naturgasselskab DONG indgik sidste år milliardaftalen om at sælge naturgas fra Nordsøen til Polen.

Det ventes, at der de kommende år skal pumpes omkring 16 milliarder kubikmeter under Østersøen via en gasledning, som DONG bygger sammen med det polske naturgasselskab, POGC.

Den mere end 250 km lange rørledning »Baltic Pipe« skal fra Avedøre gå til Niechorze i Polen.

Ritzau