Ny ellov skaber usikkerhed hos industrien og elhandlerne

Industrien og elhandlerne kræver klar besked om, hvornår liberaliseringen af elmarkedet er en realitet. Usikkerheden tvinger virksomheder til gambling omkring elkontrakterne for den kommende vinter.

Med et uklart lovgrundlag, hvor det endnu er uvist, hvornår virksomhederne kan købe el på et 100 procent frit marked, er de energitunge virksomheder tvunget ud i en gambling i millionstørrelse, når de skal tegne kontrakter på deres elforbrug for den kommende vinter.

Både elhandelsselskaberne og Dansk Industri opfordrer nu indtrængende regeringen til, at der snarest meldes en præcis dato ud for den kommende liberalisering, så virksomhederne ikke skal leve med den store usikkerhed.

Som en del af forårets store energipolitiske forlig blev det aftalt, at systemet med såkaldt prioriteret strømproduktion skal afskaffes.

Den prioriterede produktion er den miljøvenlige strøm, som produceres af vindmøller og på de decentrale kraftvarmeværker. Denne strøm har forbrugerne hidtil været tvunget til aftage til en politisk fastsat pris. Reelt har det kun været omkring halvdelen af strømforbruget, som forbrugere og virksomheder kunne købe på markedsvilkår.

Med forårets forlig omlægges støtten til den miljøvenlige el, og fremover skal både virksomheder og villakunder kunne handle al deres strøm på et frit marked.

Det er dog fortsat uklart, hvornår ændringen træder i kraft. I et svar til folketingets energipolitiske udvalg oplyser økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), at man sigter mod, at afskaffelsen træder i kraft 1. januar 2005.

Denne upræcise og noget uforpligtende udmelding giver panderynker både blandt elhandelsselskaberne og i de store energiforbrugende virksomheder i industrien.

Reelt ved virksomhederne og de elhandelsselskaber, som bistår virksomhederne, ikke om man skal tegne kontrakter for hele virksomhedens energiforbrug eller kun for halvdelen.

»Virksomhederne vil gerne afdække deres risiko, men det er reelt umuligt i øjeblikket, og for de store energitunge virksomheder er usikkerheden meget ubehagelig,« siger chefkonsulent Hans Erik Kristoffersen, DI.

Men Bendt Bendtsen står fast på, at datoen 1. januar 2005 skal holdes.

»Køreplanen er lagt for, at den skal holdes, og der er intet, der gør, at den skal revurderes,« siger han til Berlingske Tidende.

De store energiforbrugende virksomheder handler el på langtidskontrakter. Mange steder vil man i øjeblikket være i færd med at lukke kontrakterne for 2005 i takt med at arbejdet med budgetlægningen skrider frem. Derfor bliver problemet mere og mere aktuelt.

Usikkerhed om nye regler
Næstformanden i brancheforeningen Dansk Elhandel, adm. direktør Jørgen Holm Westergaard fra Energi Danmark, er på linje med DI.

»Det er uforståeligt, at man ikke melder en dato ud nu. Det vil være meget sent, hvis vi først i oktober ved, hvornår de nye regler træder i kraft. Det rammer virksomhederne, og elhandelsselskaberne har svært ved at rådgive virksomhederne. Vi oplever at mange virksomheder udskyder indkøbet, men det kan betyde at usikkerheden bliver endnu større,« siger han.

I værste fald kan det blive dyrt for virksomhederne at vente. Trods den regnfulde danske sommer, er depoterne i de norske vandkraftværker langt under det normale niveau, og med høje kulpriser kan man få en gentagelse af situation i 2002, hvor et langt tørt efterår gav lav vandstand i de norske og svenske kraftværker. Det sendte elpriserne i top.

Hverken Jørgen Holm Westergaard eller Hans Erik Kristoffersen vil sætte eksakte tal på, hvor store beløb der er på spil for virksomheder.

Det regnestykke er helt afhængig af de kommende udsving på elprisen, som ingen kender. For virksomhederne er usikkerheden det helt afgørende, betoner begge.

Åbning af markedet
Både Dansk Elhandel og DI roser regeringen for, at man nu endelig har fået en reel åbning af el-markedet, men Jørgen Holm Westergaard peger samtidig på, at regeringen med den noget uldne udmelding, om hvornår de nye regler træder i kraft, skaber usikkerhed.

»Oprindelig havde regeringen også lovet, at der skulle ske en fuld markedsåbning allerede fra 1. januar 2004, så man kan sige der er grund til skepsis,« siger han.

Vicedirektør Knud Pedersen fra Energistyrelsen oplyser, at man stadig forventer at have det nye regelsæt på plads, så det kan træde i kraft til nytår. Når man endnu ikke tør love, at denne dato holder, skyldes det to forhold, forklarer han.

Åbningen af markedet, så man ikke længere har aftagepligt på den miljøvenlige el, er en del af det samlede energiforlig, som blev vedtaget i folketinget før sommerferien. Der indgår en række elementer i forliget, som man i centraladministrationen skal udmønte i mere præcise regler. Her skal der på alle område være enighed om i kredsen af forligspartier, før man er nået i mål.

Samtidig skal omlægningen af støtten til den miljøvenlige elproduktion godkendes af EU-Kommisionen, som har fået sagen tilsendt. I Energistyrelsen afventer man stadig svar fra Kommisionen.