Maritim masteruddannelse presses af gyldne tider

Søfart. Virksomheder med tilknytning til søfarten har brug for alle kræfter, og det går ud over søgning til ny uddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg.

Dansk søfart rider på en bølge af fremgang, og det går paradoksalt nok ud over en ny uddannelse, der skal ruste fremtidens ledere inden for Det Blå Danmark til at arbejde mere strategisk og forretningsmæssigt med transportløsninger på den globale markedsplads.

En toårig masteruddannelse i transport og maritim management begyndte på Syddansk Universitet (SDU) i Esbjerg i fjor, og otte af de ni første deltidsstuderende holder ved.

Men direktør Kristen Nedergaard, Institut for Maritim Forskning og Innovation, ønsker sig dels en klasse-størrelse på 15-20 på det hold, der begynder 30. januar 2008, dels en større spredning i de studerendes baggrund.

Hovedparten på det første hold er navigatører, og især vil han gerne have flere maskinmestre på uddannelsen.

Viden stadig vigtigere- Der er ikke nogen tvivl om, at uddannelsen er vejen frem, idet viden bliver et stadig større konkurrenceparameter for servicevirksomheder. At du kan sætte dig ind i kundens behov, har baggrundsviden og analytiske redskaber, ligesom masteruddannelsen med den aktuelle mangel på arbejdskraft kan være et væsentligt element i at fastholde medarbejdere, siger Kristen Nedergaard.

Hvor en executive masteruddannelse på Handelshøjskolen i København satser på etablerede ledere, ser Kristen Nedergaard uddannelsen i Esbjerg som et godt supplement til at uddanne morgendagens ledere.

Uddannelsen henvender sig til personer med ledelseserfaring eller en nøgleposition i en virksomhed inden for søfart, logistik, service, udstyr, havnedrift eller transportvirksomhed, og der kræves mindst to års erhvervserfaring inden for området.

- Mange af de ansatte i Det Blå Danmark har ledelseserfaring. Masteren giver dem en række værktøjer til at blive bedre ledere og dokumentere deres erfaring, siger Kristen Nedergaard.

Svære at undværeNetop kandidaternes ofte centrale placering i en virksomhed gør dem svære at undvære til et studium.

Realistisk vurderet vil det tage halvdelen af deres tid, selv om der kun er fremmøde en gang om måneden til en undervisning, der veksler mellem teori og praksis.

Kristen Nedergaard opfordrer virksomheder med tilknytning til søfarten til at tænke langsigtet.

- De skal sende folk på uddannelse, mens det går godt. Det handler om at udvikle konkurrencedygtigheden og kompetencerne, også selv om det kan være svært at frigøre god arbejdskraft i dagligdagen, siger Kristen Nedergaard.

Masteruddannelsen er formelt placeret under det samfundsvidenskabelige fakultet på SDU men er alligevel vigtig for det knap to år gamle Institut for Maritim Forskning og Innovation, der med syv medarbejdere driver en række forskningsprojekter, både i samarbejde med det maritime erhverv og for enkeltvirksomheder.Mere info:

www.sdu.dk/mtmm