Leverandørnetværk skal ud over landegrænserne

Danske små og mellemstore virksomheder ville stå stærkere i den internationale konkurrence, hvis de turde tage skridtet

over grænsen mod øst. Her venter prisbillige partnere nemlig på udspil nordfra.


Større virksomheder

har i årevis luget ud i deres underleverandører og i stedet efterspurgt få, store, billige og mere velassorterede

leverandører. De mange danske små og mellemstore underleverandørers modtræk har været at slutte sig

sammen i underleverandør-netværk og indgå partnerskaber for at leve op til kravene.


Men det er ikke godt nok,

hvis konkurrenceevnen skal bevares. Fra flere sider lyder nu opfordringer til at lægge den løntunge del af produktionen hos

partnere i Østeuropa, f.eks. Polen, Tjekkiet eller Ungarn.


- Det ville være oplagt, at allerede etablerede netværk

af underleverandører udvidede kredsen til også at omfatte tjekkiske, polske og ungarske virksomheder, mener Peter Helk,

som er konsulent i DI International Consulting.


- Men når man siger Centraleuropa til mange mindre og mellemstore virksomheder,

så bakker de pr. automatik ud, og det er forkert. Danske virksomheder skal fokusere på det, de er gode til, og resten

skal de lægge ud, fortsætter Peter Helk.


- Ved at samarbejde og oprette underleverandører i de lande, kan

man imødegå den øgede konkurrence, som uundgåeligt vil komme fra Østeuropa. På den måde

kan man udnytte de lavere produktionsomkostninger, mener Niels Mygind, studieleder ved Center for Østeuropastudier på

Handelshøjskolen i København. Han oplyser, at det allerede er sket i et vist omfang i Baltikum, hvor mange små

og mellemstore danske virksomheder optræder som investorer.

Pres fra EU

- Det handler om, hvor man i forvejen har sine kontakter.

Selvom transport er blevet billigere, så er det alligevel nemmere at samarbejde med nogle, der er tæt på. Det vil

i første omgang sige Danmark og på langt sigt også Polen, siger Niels Mygind.


For eksempel i Tjekkiet, Polen,

Slovenien, Ungarn og i de baltiske lande er mange virksomheder allerede ISO-certificerede, og deres kvalitetsstandard er meget lig

den danske, oplyser DI. I mange af EU-ansøgerlandene har virksomheder nemlig i årevis arbejdet på at komme op på

EU-niveau, hvad kvalitet og leveringssikkerhed angår.


- EU presser meget hårdt på for at sikre varernes fri

bevægelighed, og det tager ansøgerlandene alvorligt, for når de bliver optaget i EU, så skal de have samme

standarder, som vi har i EU, siger Peter Helk.


I mange af de tidligere østbloklande satsede man meget på de eksakte videnskaber

som matematik, fysik og kemi. Man uddannede mange ingeniører, som inden for deres felt kan måle sig med deres danske

kolleger. Til gengæld er de bagefter på områder som økonomistyring, markedsføring, virksomhedsstrategi

og human ressource management.


- Her har de meget at indhente, og her kan de danske virksomheder så bruge deres ekspertise.

Men ingeniør- og edb-ekspertise kan man sagtens hente lokalt. Og selvom det er markeder i rivende udvikling, så vil lønniveauet være

under vores i de næste 20-30 år, siger Niels Mygind.