Kommunalt ansatte imod nyt lønsystem

Presset på Poul Winckler, der står i spidsen for forhandlingsfællesskabet KTO, stiger forud for genoptagelsen af overenskomstforhandlingerne med KL og Amtsrådsforeningen 11. januar.

Det er nemlig langt fra alle af de 650.000 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, der er lige begejstrede for det stærkt omdiskuterede Ny Lønsystem.

Således har mere end 2000 kommunale tillidsfolk allerede nu sat deres navn på en underskriftsindsamling, der går imod Ny Løn.

»Der er meget stor utilfredshed med systemet. Hvis det var alle, der kunne skrive under, så er jeg sikker på, at vi ville have haft over 100.000 underskrifter nu,« siger Anders Bondo Christensen, som er kredsformand i Sønderborg og Omegns Lærerkreds og en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen.

»Vi kan ikke acceptere, at der bliver lagt flere midler ud til Ny Løn,« siger Anders Bondo Christensen. Han forudser et lodret nej til overenskomstresultatet, hvis det indeholder flere midler til Ny Løn.

I løbet af de seneste to overenskomstperioder har en stor del af de offentligt ansatte forladt det gamle anciennitetslønsystem til fordel for det nye system, som er baseret på en grundløn plus en række tillæg, der tager højde for funktioner, kvalifikationer og resultater.

Ny Løn forhandles lokalt, og arbejdsgivernes helt centrale krav ved dette års overenskomstforhandlinger er, at en langt større del af den samlede lønsum bliver lagt ud til Ny Løn.

Poul Winckler kan ikke umiddelbart forholde sig til de 2000 underskrifter, men han siger dog, at han som udgangspunkt »glæder sig kolossalt over, at der bliver vist engagement«, når det drejer sig om løn- og arbejdsvilkår ude på arbejdspladserne.

»Det er jo sådan noget, vi godt kan savne engang imellem. At der bliver spillet lidt med musklerne ude omkring i landet. Den mulighed ligger der jo lige præcis i det nye lønsystem. Jeg håber bare ikke, at protesten bygger på en uvilje over for systemet,« siger Poul Winckler, der erkender, at spørgsmålet om Ny Løn bliver den helt centrale knast i dette års overenskomstforhandlinger.

»Forhandlingerne bliver hårde og meget vanskelige,« siger Poul Winckler. Han kan på den ene side godt bruge kravet fra lønmodtagerne, når han skal forhandle med KLs chefforhandler Ole Andersen, borgmester i Gladsaxe. På den anden side må kravet ikke blive for stejlt. Ole Andersen har nemlig meldt klart ud i den modsatte retning: Der skal langt flere midler ud til Ny Løn.

Der er for få midler at forhandle om i dag - de står slet ikke mål med de anstrengelser, der skal til, for at fordele dem.

Den argumentation kan Anders Bondo Christensen ikke forstå.

»Jeg ville kunne tage det en lille smule seriøst, hvis de havde fordelt de midler, der var. Men de er ikke engang i nærheden af at have fordelt midlerne. Derfor virker det helt grotesk, at KL nu forlanger, at vi skal gå med til at pumpe flere penge i det. Det vil vi ikke,« fastslår Anders Bondo Christensen.

«Der ligger frygtelig mange penge, som kommunerne kunne begynde at fordele - hvis bare de ville,« siger Anders Bondo Christensen og peger som eksempel på de såkaldte tilbageløbsmidler. Hver gang en ældre med høj anciennitet bliver erstattet med en ung, så er der en masse anciennitetsmidler, der ligger til rådighed.

»Jeg har ikke oplevet én eneste kommune, der overhovedet har været indstillet på at diskutere de penge,« siger Anders Bondo Christensen.

Poul Winckler giver Anders Bondo Christensen ret i, at Ny Løn ikke har fungeret lige tilfredsstillende alle steder.

»Der er jo steder, hvor der bliver forhandlet ordentligt, og jeg mener faktisk, at det nye system har givet mere i lønudviklingen. Men jeg kan da godt forstå, hvis nogle mener, at det ikke er godt nok. Det er det ikke alle steder, og det er også derfor, at vi skal sørge for, at der bliver strammet op denne gang,« siger Poul Winckler og peger på, at en løsning kunne være, at lønmodtagerne får en lokal konfliktret.

Den mulighed er allerede afvist af KL.

Ritzau