Havmølle-el op til 50 pct. dyrere

Læs mere
Fold sammen
Det er 35-50 pct. dyrere at producere el til havs end på land.


- De store havvindmøller kan ganske vist producere

mere el end landbaserede vindmøller, men det opvejes af højere etableringsomkostninger til havs, fastslår analytiker

Henrik Breum, Nordea Securities.


- Det er meget dyrt at bygge fundamenter på 15-20 meters vanddybde, påpeger Henrik

Breum, som har specialiseret sig i vindmøllebranchen, som han følger på helt tæt hold.


Han peger på

flere grunde til regeringens annullering af de tre havvindmølleparker.


- Danmark har nået målet om, at 20

pct. af vort el-forbrug skal dækkes af alternative energikilder. Sidste år kom 13 pct. af vort elforbrug fra vindmøller,

og så var det endda et dårligt vindmølleår. I et almindeligt vindår havde møllerne produceret

15-17 pct. af vort elforbrug. Når hertil lægges el fra biobrændsel, dækkes 25-27 af vort elforbrug via alternativ energi,

påpeger Henrik Breum.


Med i billedet af annullering af de tre vindmølleparker hører, at de alle skulle etablereres

efter elforligets udløb i 2003. To øvrige havmølleparker opføres som planlagt ved Horns Rev og ved Lolland-Falster

i år og næste år.

Sure købere

Regeringens beslutning hænger også sammen med, at mange industrivirksomheder

er stærkt utilfredse med, at de er tvunget til at købe en bestemt del af deres elforbrug fra vindmøller og decentrale kraftværker.

De skal tillige betale en højere pris for den såkaldt prioriterede el (grøn el) end for el fra kulfyrede kraftvarmeværker.

Hvis de tre nu annullerede havmølleparker blev opført, ville det svække industriens konkurrenceevene, hvis virksomhederne

blev tvunget til at aftage endnu mere grøn el. Og svækkelse af industriens konkurrenceevne er ikke lige det, den nye

regering har på sin dagsorden.


Henrik Breum fremhæver, at den overordnede politiske målsætning om at reducere

CO2-udledningen ikke er nået. Han vurderer, at regeringen vil forsøge at nå målet ved at opføre CO2-reducerende

anlæg i udlandet.


- Det er billigere at etablere vindmøller til lands i f.eks. Polen end til havs i Danmark, pointerer

han.


Vindmølleproducenter gør gældende, at annulleringen af de tre havmølleparker sender et uheldigt

signal til lande, som skeler meget til den danske måde at få vindkraften bredt ud på. Danske vindmølleejere

har således ret til at sælge deres el til nettet til en - efter manges mening - ganske høj pris. Men den fremgangsmåde

er skønnet nødvendigt for at få opført vindmøller. En dansk vindmølleejer, der i dag rejser

en ny mølle, får 43 øre pr. kW. Det er nedsat fra 60 øre, som mange vindmølleejere fortsat får,

efter der i 1999 kom en overgangsordning. Ifølge Henrik Breum koster det 25 øre at producere en kW på en vindmølle,

der står rigtig godt placeret.

Dansk model- Og det er rigtigt, at man i f.eks. Tyskland og Frankrig har skelet til den

danske model, siger Henrik Breum. Tyske vindmølleejere får typisk cirka 65 øre pr. kW, mens de franske får

cirka 62 pr. kW, oplyser han.


Til sammenligning nævner Henrik Breum, at kulfyrede kraftværker herhjemme producerer

el til 15-20 øre pr. kW og sælger til 33 øre pr. kW i dag.