Familieværdier skal æres

Familievirksomhedernes værdigrundlag bør bevares.

Familie-virksomheder er en saga blot.

Sådan kan man godt læse den undersøgelse af udviklingen omkring generationsskifte i virksomhederne, som ErhvervsBladet har delagtiggjort læserne i torsdag og fredag. Blandt 150 virksomhedsejere er det kun 12 procent, der har tænkt sig at give virksomheden videre i familiens eje.

Det er der mange fornuftige forklaringer på.

Dels bliver det stadig mere kompliceret at drive virksomhed - dels har de unge i dag så mange fristende uddannelsesmuligheder, at det sjældent falder dem naturligt at følge i forældrenes fodspor. Desuden bliver de unge ikke som i gamle dage "tvunget" til at tage arven op. Heldigvis. Og endelig er det ofte ganske dyrt at købe en virksomhed.

Solid statistik viser, at virksomheder, hvor sønnen bliver direktør, ofte går dårligere end gennemsnittet af andre virksomheder. Særlig galt er det, når tredje generation tager over.

Derfor er der heller ikke grund til at beklage, at sønner eller døtre sjældnere end førhen fører stafetten videre.

Men det er vigtigt, at de får muligheden, hvis de i øvrigt er kvalificerede.

Endnu vigtigere er det at bevare og udvikle de gode værdier, der er i familievirksomheder. Her tænker vi ikke på de økonomiske værdier, men de værdier, der handler om at tage ansvar for medarbejdere, kunder, leverandører og det omgivende lokalsamfund.

Disse værdier er altid blevet taget alvorligt i familievirksomheder, selvom de aldrig praler af det.

I store koncerner og børsnoterede aktieselskaber optræder tilsvarende værdier ofte i værdigrundlaget. Men i praksis efterleves de sjældent. Og der hvor det sker, bruges det ofte på uklædelig vis i markedsføringen. Steno