Høj goodwill bremser generationsskifter

I arv. Færre og færre virksomheder bliver ført videre af et familiemedlem. Det kan hænge sammen med, at det er en dyr fornøjelse, lyder det fra Ejerlederne og en familievirksomhed, der står midt i generationsskiftet.

Blot en tiendedel af alle virksomhedsejere overvejer at sælge forretningen til et familiemedlem.

Det har sin helt naturlige forklaring, lyder det fra en mand, der står midt i et salg til sine sønner.

- Vi er selv en af de relativt få virksomheder, der er så heldige, at begge vore sønner vil overtage virksomheden. Men ud fra det beløb, det offentlige fastsætter som goodwill, har der da adskillige gange været tvivl om, hvorvidt det måske ville være både billigere og lettere, at starte en ny virksomhed i stedet for, siger nuværende ejer Aage Johannsen.

I godt ti år har familievirksomheden Reklamehuset Sønderborg forberedt et generationsskifte. Til december bliver det en realitet. Dér træder de to ejere og stiftere, ægteparret Aage og Hanne Johannsen, tilbage, og overlader virksomheden til de to sønner Brian og Stefan Johannsen.

- Hvis vi valgte at sælge til en tredjepart uden for familien, ville vi i fællesskab kunne blive enige om en pris. Men når det er inden for familien, må vi ikke selv aftale prisen, forklarer Aage Johannsen.

Ingen forhandlingNetop fordi der ikke er en forhandling, kan det blive dyrt for nogle virksomheder, vurderer rådgiver og partner i revisionsselskabet KPMG, Ursula Riis.

Ifølge hende kan beregningsmodellen, der er udarbejdet af SKAT, til tider virke lidt stiv.

- I en forhandlingssituation med en 3.part kan køberen være i stand til at få nedslag, hvis køber selv har været ansat i firmaet og har været med til at oparbejde goodwill. Den forhandling kan ikke finde sted mellem to interessebundne parter og det kan medføre nogle problemer, forklarer Ursula Riis.

Beregningsmodellen fungerer således, at den såkaldte goodwill, stiger, hvis en virksomhed har haft en positiv stigende indtjening i mindst tre år før salget, og det er netop situationen for Reklamehuset Sønderborg.

Mindre succesfuld- Det lyder jo lidt bagvendt, at man i den ene ende giver masser af iværksætterstøtte og hjælp til dem, der vil starte en ny virksomhed, mens dem der gerne vil føre en familievirksomhed videre bliver statspålagt en økonomisk belastning i form af goodwillbetaling, siger Aage Johannsen.

Den sønderjyske virksomhedsejer får støtte fra interesseorganisationen, Ejerlederne.

- Det er jo forfærdeligt, at man bliver motiveret til at drive sin forretning mindre succesfuldt, for at lette et generationsskifte, siger formand Hans-Jørgen Dalum.

Hvis ejeren så er uenig i beregningen, er det ifølge Ursula Riis muligt at fravige beregningsreglen i henhold til cirkulæret. Det kræver dog en god begrundelse.