Direkte salg fra dambrug i vækst

Læs mere
Fold sammen
Dambrugerne har fået øjnene op for direkte salg af opdrætsfisk. Der er i øjeblikket en halv snes danske

dambrug, som beskæftiger sig med direkte salg, men antallet skønnes at være fordoblet allerede næste år

på grund af en stærkt voksende interesse blandt forbrugerne for at købe fisken ved dambredden.Det oplyser

foreningen Dansk Akvakultur, der selv understøtter udviklingen med et nyt projekt.Det flerfasede projekt har i første

fase vist, at den største barriere for at komme i gang er manglende erfaring i behandling af ansøgninger hos såvel

myndighederne som dambrugerne. Derfor er det ifølge projektleder, konsulent cand. oecon. Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur,

et af de steder, der nu sættes ind i projektets anden fase.

Fælles kvalitetskoncept

- Vi vil først og

fremmest sætte fokus på kvaliteten af de produkter, vi sælger fra dambrugene. At der skabes et fælles kvalitetskoncept,

så kunderne ved, at de altid får den samme høje kvalitet, uanset hvilket af de pågældende dambrug,

de handler hos. Via kurser og træning vil vi styrke dambrugernes produktudvikling, røgning og andre tilberedninger af

fisk samt egenkontrol. Vi vil også støtte dambrugerne i forbindelse med etablering af udsalgssteder, hygiejne og markedsføring,

så vi får de bedste rammer for kunderne, siger Villy J. Larsen.

Flere arbejdspladserInitiativet sættes

også i dammen for at sikre arbejdspladser gennem en øget indtjening hos dambrugerne.Ud over Dansk Akvakultur som

projektleder deltager også Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby samt Food Marketing

ApS i projektet, der netop har fået den nødvendige bevilling på knap én mio. kroner fra Direktoratet for

FødevareErhverv og Afgiftsfonden for Dansk Dambrug til at gennemføre de omtalte aktiviteter.I en senere fase tre

er planen at gennemføre en egentlig produktudvikling hos det enkelte dambrug. jc